7 min

[Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 3 Thinking School Podcast

    • Courses

Khi đánh giá 1 câu chuyện, 1 vấn đề chúng ta thường bị cảm tính. Do đó, để tránh cảm tính chúng ta cần có các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá. Trong nội dung này, Thinking School chia sẻ 10 tiêu chuẩn quản trọng và phổ biến sử dụng trong mọi mặt của đời sống. Khi tiếp cận với 10 tiêu chuẩn, thoạt đầu các bạn sẽ có cảm giác đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện mới có thể áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Khi đánh giá 1 câu chuyện, 1 vấn đề chúng ta thường bị cảm tính. Do đó, để tránh cảm tính chúng ta cần có các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá. Trong nội dung này, Thinking School chia sẻ 10 tiêu chuẩn quản trọng và phổ biến sử dụng trong mọi mặt của đời sống. Khi tiếp cận với 10 tiêu chuẩn, thoạt đầu các bạn sẽ có cảm giác đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện mới có thể áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

7 min