9 min

[Mỗi ngày học một ít] Số liệu định tính (Phần 2‪)‬ Thinking School Podcast

    • Courses

Hiểu rõ như thế nào là số liệu định tính và số liệu định lượng, và làm thế nào để đo lường được chúng là một vấn đề quan trọng. Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, đã để lại một phát biểu nhà quản lý nào cũng nằm lòng: ” Cái gì đo lường được thì quản lý được”. Vậy đâu là sự khác nhau giữ dự liệu định tính và dữ liệu định lượng? Làm thế nào để chúng đo lường được các dữ liệu định tính? Dưới đây là chia sẻ của Thinking School.

Hiểu rõ như thế nào là số liệu định tính và số liệu định lượng, và làm thế nào để đo lường được chúng là một vấn đề quan trọng. Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, đã để lại một phát biểu nhà quản lý nào cũng nằm lòng: ” Cái gì đo lường được thì quản lý được”. Vậy đâu là sự khác nhau giữ dự liệu định tính và dữ liệu định lượng? Làm thế nào để chúng đo lường được các dữ liệu định tính? Dưới đây là chia sẻ của Thinking School.

9 min