2 min

Mở cổng gửi câu hỏi về tham gia Mùa 4 với Làm Podcast Làm Podcast với The Blue Expat

    • How To

Làm Podcast sẽ trở lại với Mùa 4 với một format đặc biệt: Q&A. Bạn chính là một phần của podcast này, vừa để đặt câu hỏi tới mình và để quảng cáo kênh của bạn!
Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng điền vào form đăng ký và gửi kèm bản audio (có trong form) câu hỏi của bạn với nội dung chính:
1- Giới thiệu bản thân: tên, công việc
2- Tên kênh podcast, nội dung kênh (ngắn gọn trong 1 câu)
3- Câu hỏi của bạn
File audio thu âm giọng của bạn với độ dài từ 1 tới 3 phút.
Form đăng ký: https://forms.gle/RrHnjJdz9w8XPk7w5

Theo dõi những nội dung khác về sản xuất podcast và liên hệ với Po (Link Po) tại: https://lampodcast.com

Làm Podcast sẽ trở lại với Mùa 4 với một format đặc biệt: Q&A. Bạn chính là một phần của podcast này, vừa để đặt câu hỏi tới mình và để quảng cáo kênh của bạn!
Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng điền vào form đăng ký và gửi kèm bản audio (có trong form) câu hỏi của bạn với nội dung chính:
1- Giới thiệu bản thân: tên, công việc
2- Tên kênh podcast, nội dung kênh (ngắn gọn trong 1 câu)
3- Câu hỏi của bạn
File audio thu âm giọng của bạn với độ dài từ 1 tới 3 phút.
Form đăng ký: https://forms.gle/RrHnjJdz9w8XPk7w5

Theo dõi những nội dung khác về sản xuất podcast và liên hệ với Po (Link Po) tại: https://lampodcast.com

2 min