18 episodes

He hualono kēia no ke kākoʻo ʻana i ka makua Pūnana Leo i ola ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka ʻohana.

mai ka pūnana mai ʻAha Pūnana Leo

  • Education
  • 4.6 • 11 Ratings

He hualono kēia no ke kākoʻo ʻana i ka makua Pūnana Leo i ola ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka ʻohana.

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #13

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #13

  Learn how the ʻaʻano verb is used in the Pepeke Painu while incorporating the papani helulua pronouns kāua, māua, ʻolua and lāua with vocabulary for the bedroom.

  • 34 min
  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #12

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #12

  Continue practicing the Pepeke Painu in both the affirmative and negative forms with the addition of the hunekuhi mai, aku, aʻe and iho and familiarize yourself with vocabulary for items in the bedroom.

  • 31 min
  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #11

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #11

  Learn about hamani and hehele verbs, the lauka and the ʻami lauka i/iā, the Pepeke Painu sentence pattern with the māka painu E/Mai, and familiarize yourself with vocabulary words for items in the bathroom.

  • 37 min
  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #10

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #10

  Continue learning the Pepeke Henua sentence pattern while incorporating the 11 iʻoa henua: loko, waho, uka, kai, ʻō, ʻaneʻi, luna, lalo, waena, hope, and mua with words for the kitchen.

  • 27 min
  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #9

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #9

  Further clarify the Kino ʻŌ/ʻĀ classification, learn the ʻami me, o/a, practice the Pepeke Henua, and familiarize yourself with vocabulary for the kitchen.

  • 37 min
  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #8

  Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #8

  Learn about the two different kinds of iʻoa, the Pepeke Henua sentence pattern, and familiarize yourself with classroom vocabulary.

  • 27 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Jordan Harbinger
Duolingo
Ashley Corbo
Incongruity

You Might Also Like

Council for Native Hawaiian Advancement
Emma
Kamaka Dias
ghostlore.of.hawaii