120 episodes

I podden Medicinvetarna kan du lyssna på ledande hälsoexperter om allt från snusets farlighet till odling av minihjärnor. Medicinvetarna ges ut av Karolinska Institutet.

Medicinvetarna Karolinska Institutet

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 1 Rating

I podden Medicinvetarna kan du lyssna på ledande hälsoexperter om allt från snusets farlighet till odling av minihjärnor. Medicinvetarna ges ut av Karolinska Institutet.

  Hur behandla Alzheimers? - Medicinvetarna #120

  Hur behandla Alzheimers? - Medicinvetarna #120

  Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och idag lever cirka 100 000 personer i Sverige med sjukdomen. Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och har ägnat större delen av sin karriär år att forska om diagnostik och behandling av bland annat Alzheimers. I avsnittet berättar hon om forskningsläget kring livsstilsfaktorer och också om nya läkemedel. I avsnittet hör vi också Bengt Winblad svara på lyssnarfrågan om boxning leder till demens.

  • 1 hr 11 min
  Vem får ha sex?

  Vem får ha sex?

  Påverkar kroppslängd, inkomst eller käkbenets utformning om man får ligga? Forskaren Peter Ueda har bland annat studerat förekomst och konsekvenser av sexuell inaktivitet och skrivit en bok om manlig ofrivillig sexlöshet, att vilja ha sex men inte ha tillgång till det. Hör honom berätta mer om bland annat fiktisexualitet, växtätarmän och sexuell selektion samt hur den ökande andelen sexlösa mår.

  • 1 hr 19 min
  Hur utrota Malaria?

  Hur utrota Malaria?

  Malaria är en parasitburen febersjukdom som kostar över 600 000 människoliv varje år enligt WHO:s statistik. Professor Anna Färnert har ägnat hela sin karriär åt att studera hur sjukdomen ska kunna behandlas och förhoppningsvis utrotas i framtiden

  • 1 hr 5 min
  När blir samlandet sjukligt?

  När blir samlandet sjukligt?

  Runt 2,5 procent av alla i Sverige lider av samlarsyndrom. I de mer allvarligare fallen kan det få svåra konsekvenser som exempelvis social isolering och stora problem med överbelamring av hemmet. Hör psykologen och forskaren Volen Ivanov berätta om samsjuklighet, hur diagnosen yttrar sig och hur den kan behandlas.

  • 1 hr 6 min
  Är pandemin över?

  Är pandemin över?

  Det har gått över tre år sedan WHO förklarade covid-19-utbrottet som pandemi. En som tidigt drogs in i hetluften, både vad gäller vård av sjuka och forskning, är läkaren och forskaren Charlotte Thålin. Hennes team drog tidigt igång covidstudier på vårdpersonal och resultaten har varit viktiga för myndigheter under pandemins gång. I avsnittet svarar också Helena Hervius Askling på lyssnarfrågan: Hur många liv har covidvaccinerna sparat?

  • 59 min
  Hur åldersbestämma mordoffer?

  Hur åldersbestämma mordoffer?

  Atomprovsprängningarna på 1950-talet skapade en förhöjd nivå av kol-14 i atmosfären. Detta utnyttjas för att åldersbestämma mänskliga kvarlevor, särskilt tänder. Hör forskaren Kanar Alkass berätta om metoden och hur hon använder den för att hjälpa polisen att lösa oklara dödsfall. I avsnittet hör vi också forskaren John Axelsson svara på frågor om hur sömnen påverkas av helger och tidiga skolmorgnar.

  • 41 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
iHeartPodcasts
Peter Attia, MD
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Sal Di Stefano, Adam Schafer, Justin Andrews, Doug Egge
Dr. Mark Hyman

You Might Also Like

Sveriges Radio
Christian Unge
Sveriges Radio
Tyngre
Ephi
Podplay | Simon Körösi