29 min

Meningen med hund Hunden och livet

    • Philosophy

Klara Zimmergren är säker på att hennes hund avgudar henne. Helena von Zweigbergk tror att just hennes hund har humor. PO Enquist tror inte att en hund har humor. Alla hundägare har nog sin speciella uppfattning om vad meningen är med att ha hund. Trion startar den här programserien med att samtala om vad det är i relationen mellan hunden och människan som av så många uppskattas så mycket? Det är något i den här relationen som utvecklar människan - mycket. Går det att lokalisera och definiera vad detta är eller vilar det ett mystiskt skimmer över detta? Alla tre medverkande äger sjäva hund och samtalar och ger exempel från sina egna liv såväl som från sina hundars.

Klara Zimmergren är säker på att hennes hund avgudar henne. Helena von Zweigbergk tror att just hennes hund har humor. PO Enquist tror inte att en hund har humor. Alla hundägare har nog sin speciella uppfattning om vad meningen är med att ha hund. Trion startar den här programserien med att samtala om vad det är i relationen mellan hunden och människan som av så många uppskattas så mycket? Det är något i den här relationen som utvecklar människan - mycket. Går det att lokalisera och definiera vad detta är eller vilar det ett mystiskt skimmer över detta? Alla tre medverkande äger sjäva hund och samtalar och ger exempel från sina egna liv såväl som från sina hundars.

29 min

Top Podcasts In Philosophy

More by Sveriges Radio