35 episodes

Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund och personalnöjdhet, samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de bästa? Den här podden kommer ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Fagerlund och välkommen till Mentorpodden.

Mentorpodden Ingela Fagerlund

  • Business
  • 5.0 • 2 Ratings

Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund och personalnöjdhet, samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de bästa? Den här podden kommer ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Fagerlund och välkommen till Mentorpodden.

  MP 035: När kan man sluta att kalla sig "ny"? med Jane Ydman

  MP 035: När kan man sluta att kalla sig "ny"? med Jane Ydman

  Jane Ydman, Regiondirektör för Region Jönköpings Län, delar sina erfarenheter från nitton år då första chefsjobbet startade till nu. Med tydliga chefer och bra förebilder har hon vågat och velat anta ledarutmaningar och möjligheter som dykt upp på hennes väg till toppen. Även om både tvivel och bekräftelsebehov funnits med i bilden har nyfikenhet, viljan till samarbete och att “vara med där det händer” varit större. 
  Vi får ta del av Janes perspektiv på ledarskap, på hur samarbete kan se ut mellan regionen och kommuner - allt med de gemensamma invånarnas bästa i fokus. Vi får en vision men även en konkret syn på hur man arbetar för att lösa den sk “Välfärdsutmaningen” - ett perspektiv och arbetssätt där möjligheter istället för problem och samarbete över gränser är ledord.
   
  I dagens episod kommer vi fundera på:
   
  Vilken betydelse har förmågan att lyssna på andra för framgång? Hur bra mentorskap och ett vikariat kan lägga grunden för en topp karriär. Hur samarbetar man och hur går det med Corona vaccineringen i länet?  Bekräftelsebehov som drivkraft = ger ödmjukhet i utfall. Från experten i “sin lilla låda” till ständigt “hal is” med stora, nya perspektiv”, vilka ledarförmågor behövs då? Vad är det som gör, och när slutar man att se sig som “ny” i sin roll? Synsätt kring samverkan mellan region och kommun - helhet eller enskilda enheter? “Välfärdsutmaningen” i offentlig sektor - hur ska resurserna räcka? Kommer AI att ersätta mänskliga arbetskraftsresurser inom vården? Vikten av relevanta nätverk och ledarskapsprogram för ett gemensamt, ändrat arbetssätt.

  • 1 hr
  MP 034: Med passion som drivkraft med Christer Björk

  MP 034: Med passion som drivkraft med Christer Björk

  Christer Björk, Grundare av Cupole och delägare i ARK Group delar sin resa från en enkel barndom och uppväxt i Hälsingland till att leva sin dröm med hela världen som arbetsfält. Någonstans i livet har vi alla stunder som definierar vårt liv. För Christer var en avgörande stund i sjunde klass där han bestämde sig för att han ville något mer i livet. En stark passion för sitt nyfunna mål växte till liv, “plugghästen” föddes och studierna blev hans väg framåt. Karriären erbjöd redan från början allt Christer kunde önska; kompetenta kollegor, resor, utmaningar, kunskap! Vilket gav ett underlag för att han själv skulle komma att forma grunderna och riktningen i det företaget han grundat och idag driver och är ledare för. En medveten kultur är en viktig ingrediens. Vägen har också inneburit utmaningar där passionen för livet och starka värderingar legat till grund för rätt val. 
  I dagens episod kommer vi fundera på:
  Hur mycket spelar vår bakgrund in för att vi ska bli den vi blir? Vilka är våra avgörande stunder och beslut i livet? Styrkan att bryta sig ur sitt sammanhang, vad vinner man och vad förlorar man? Från ett avgörande ögonblick till genomförande av en dröm. Hur skalar man ett bolag från lokalt till större utan att tappa “känslan”? Hur man skapar en “community” som motsvarar medarbetarnas behov? Vad tjänar vi om vi vågar släppa fram juniora förmågor som tycker att “allt är möjligt?” Balans i livet på riktigt - bli ensam pappa till två pojkar mitt i toppkarriären - går det? Kultur - bara ett “mjukt” ord eller en stenhård konkurrensfördel? Att ta vara på olikheter och möjligheter, en “klyscha” eller vårt enskilda ansvar?

  • 42 min
  MP 033: Ledarskap + Medarbetarskap = Resultat med Tobias Frohm

  MP 033: Ledarskap + Medarbetarskap = Resultat med Tobias Frohm

  Tobias Frohm, Director för E-Commerce på Systembolaget delar sina erfarenheter på olika organisationers ledningsperspektiv. Med ungdomsrötterna i basketen fick han tidigt en förståelse för hur olika förutsättningar av ledare/coacher och “spelare” ger olika utfall. Vilket han bär med sig än idag. Tobias har under de senaste två decennierna innehaft betydande roller som ansvarig för HR i både mindre och större organisationer. Vi får ta del av hur samma roll kan få olika utfall inte minst utifrån olikheter i syn på det mänskliga kapitalet och hur bra man kan uppskatta och mäta värdet av detsamma. Tobias betonar vikten av samtal och reflektion i yrkeslivet och våra karriärer. Vi behöver förstå att karriären inte är en 100 meters sprint utan flera maratonlopp.. Vi behöver lära oss mer om både det vi ska göra och i vilket sammanhang och kontext. Varför det är viktigt att fokusera framåt och inte bara stirra sig blind på ögonblicket.

  • 46 min
  MP 032: Ett litet samtal om ledarskap med Stefan Söderfjäll

  MP 032: Ett litet samtal om ledarskap med Stefan Söderfjäll

  Stefan Söderfjäll, Ph. D i psykologi, författare och entreprenör har de senaste två decennierna ägnat sig åt att forska och förmedla kunskap kring vad som är ett fungerande och hållbart ledarskap oavsett trender och situationer. En genuin nyfikenheten på människor och sina studenter fick fart under Stefans lärarperiod vid Umeå Universitet och har mynnat ut i ett stort antal böcker och andra alster i ämnet och psykologin runt omkring. Den röda tråden är viljan att förstå vilka faktorer och egenskaper som ligger till grund för att vissa människor har förmågan att till synes utöva en starkt positiv påverkan på andra. Men också det motsatta, dvs;   vad skapar dysfunktionalitet och destruktivitet? I avsnittet delar Stefan forskningsrön i ämnet samt användbara tips och tankar kring framgångsrika förmågor och beteenden. 
  I dagens episod kommer vi fundera på:
  Vad är den i särklass starkaste faktorn för att lyckas? Ett hållbart ledarskap över generationer, situationer och trender. Auktoriteters påverkan på social inverkan. Vikten av att bottna i frågan varför - varför sitter vi här? Egna styrkor och svagheter, insikten att välja väg, på gott och ont. Vad säger forskningen om positiv psykologi och påverkan på ledarskapet? Fyra viktigaste psykologiska färdigheterna - HERO  Vilka ledaregenskaper kan jag påverka och vilka kan jag inte? Förståelsen för intrapersonella och interpersonella färdigheter i ledarskapet. Vad kan möjligtvis påverka skillnader i ledarskapet mellan generationerna?  

  • 51 min
  MP 031: Plan B med Cathrin Nilsson

  MP 031: Plan B med Cathrin Nilsson

  Cathrin Nilsson, delägare i fyra bolag, VD och förlagschef delar sin resa från lärare till entreprenör. Cathrin gick från att ha varit ett “besvärligt” barn i skolan som pratade mycket och inte ville sitta still, till att vända detta till styrkor som idag ligger till grund för hennes entreprenörskap. Vi får ta del av vad som kan hända när olyckan slår till mot ens barn, och hur det blir grunden för vägen framåt. Med stor nyfikenhet och engagemang jobbar hon med koncept som Plan B och win-win-win, vi får också konkreta tips och råd för att hitta vägar att utveckla intressen och styrkor för passiva intäkter. 
  I dagens episod kommer vi fundera på:
  Vad är ett win-win-win perspektiv? Vikten av en lärare som förstår och ser en. Hur länge har jag råd att vara hemma om någon över 15 år behöver mig i familjen? Hur hittar man ett tydligt varför, dvs grunden till det man gör? När och hur kan man börja sin plan B? Hur ser processen ut? Hur kan vi kombinera våra olika styrkor och samtidigt fokusera? Hur kan vi skydda oss från risk? Vikten av goda relationer och nätverk.

  • 44 min
  MP 030: Vilken effekt har de tio miljoner supportrar och medlemmar i Amnesty International världen över på utvecklingen av mänskliga rättigheter?

  MP 030: Vilken effekt har de tio miljoner supportrar och medlemmar i Amnesty International världen över på utvecklingen av mänskliga rättigheter?

  Anna Johansson, tf Generalsekreterare i svenska Amnesty International har en lång och framgångsrik karriär som ledare inom idéburen sektor i Sverige. I veckans avsnitt delar hon med sig av sina utmaningar och privilegier utifrån sin roll som svensk ledare i en global organisation i frågor, utmaningar och lösningar med mänskliga rättighetsfrågor i centrum. Vi får en överblick av arbetet med de svenska frågorna i fokus. Där förutsättningarna både för själva sakfrågan och sättet att samarbeta kan se annorlunda ut för många andra länder. 
  I dagens episod kommer vi fundera på:
  Vilka engagerar sig och hur i svensk idéburen sektor/ civilsamhället idag 2021? Vilka förmågor behövs när man behöver förena olika idéer, människor, förmågor i sitt ledarskap? Lever Amnesty International som organisation som man lär? Vilken effekt får egentligen samarbetet och kommunikationen över landsgränserna? Hur har pandemin bidragit till ytterligare maktmissbruk i olika frågor, olika regeringar? Vilka konsekvenser i det offentliga rummet kan tex ansiktsigenkänning, (AI), få på mänskliga rättigheter? Hur långt fram ligger Sverige i tex HBTQ frågor? Är hemlöshet en fråga för mänskliga rättigheter eller välfärdsfråga? Tre bästa superkrafterna för lyckad kommunikation, presentation och retorik

  • 38 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Satori The Love Messenger ,

Intervjuer i världsklass

Spännande att höra så många spännande gäster med mycket bredd. Inspirerande och väldigt givande podd när man vill få nya perspektiv i livet och i business. Tack Ingela🙌🏼

Top Podcasts In Business

WaitWhat
Ramsey Network
John Wilson
Money News Network
Chief
Dan Fleyshman

You Might Also Like