11 episodes

Dette er DAMA Norge sin podcast for å skape en arena for deling av erfaringer med Data Management​, vise frem kompetanse og kunnskapsnivå innen fagfeltet i Norden​, komme i kontakt med fagpersoner​, spre ordet om Data Management og ikke minst fremme profesjonen Data Management​.This is DAMA Norway's podcast to create an arena for sharing experiences within Data Management, showcase competence and level of knowledge in this field in the Nordics, get in touch with professionals, spread the word about Data Management and not least promote the profession Data Management.

MetaDAMA - En helhetlig podcast om Data Management i Norden Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway

  • Technology

Dette er DAMA Norge sin podcast for å skape en arena for deling av erfaringer med Data Management​, vise frem kompetanse og kunnskapsnivå innen fagfeltet i Norden​, komme i kontakt med fagpersoner​, spre ordet om Data Management og ikke minst fremme profesjonen Data Management​.This is DAMA Norway's podcast to create an arena for sharing experiences within Data Management, showcase competence and level of knowledge in this field in the Nordics, get in touch with professionals, spread the word about Data Management and not least promote the profession Data Management.

  #11: Informasjonsforvaltning i Skatteetaten (Nor)

  #11: Informasjonsforvaltning i Skatteetaten (Nor)

  Målet for Skatteetaten er å bli datadrevet og bidra til å skape en datadrevet offentlig forvaltning, med målsetning å tilby raskere og bedre tjenster til innbyggerne.
  Jeg har snakket med Torstein Hoem, direktør for divisjon for Informasjonsforvaltning i Skatteetaten.
  Skatteetaten har satt Information Management på dagsorden for hele organisasjonen. Informasjonsforvaltning har blitt en egen divisjon med fokus på informasjon og innhold, og er ikke en del av IT. Noe IM-avdelinger i mange andre organisasjoner etterstreber.
  Nøkkelen for å oppnå målene er å forvalte informasjon som produkt og å skape tverrfunksjonelle team, som kombinerer blant annet kunnskap om informasjon og IT. Dette kombinert med å kartlegge et helhetsbilde av informasjonsflyten gjennom hele verdikjeden, vil på sikt resultere i en brukersentrisk offentlig forvaltning, det vi kaller for «bruker i sentrum».
  Torstein og jeg snakket om hvor viktig informasjonsforvaltning er i den norske offentlige forvaltningen. Torstein er overbevist over at datastyring på etterspørselssiden bør være en integrert del av hvordan Folkeregisteret er organisert. Hva forventer konsumenten av dataene? Kan vi fange opp og lage data som kan brukes «nedstrøms»?
  I tillegg har vi snakket om:
  - Arkitektonisk kontroll og metadatahåndtering
  – Datakvalitet, og hvorfor det er viktig å finne feil data
  – Verdien av standardisering
  - Verdien av Folkeregisteret som en felleskomponent for organisering av den norske forvaltning
  - Betydningen av medarbeiderengasjement for datakultur og etterlevelse av denne i arbeidshverdagen.

  • 31 min
  #10 - Data Strategy & How to engage your stakeholders (Nor)

  #10 - Data Strategy & How to engage your stakeholders (Nor)

  More and more businesses understand the need to become data-driven in a competitive market.
  Earlier, data was looked at as a supplement to the business operations. But using data as a valuable asset, has become part of the core business strategy for many companies
  I talked with Rushanth Vathanagopalan, Head of Data at the CoE for Data and Analytics at Storebrand, a Norwegian financial services company, focusing on long-term saving and insurance.
  Rushanth has done extensive contributions to a data strategy, to eliminate Tribal language, align architecture, promote Data Literacy and forming the Data organization towards a reliable business partner to the business functions.
   
  We touched on the following topics and questions:
  The way we view data has changed, also the business view on data has changed. This is evident in the way a consumer requests insights from the CoE for Data and Analytics.

  By approaching data as an asset in a structure way, you can move from prescriptive to predictive use of data.

  What is the value of a data strategy?Data means different things, depending on your role, experience, and opinions.Compliance and security must be accounted for.There is too much potential value and risk in data to not be strategic about how it is managed.

  Who is responsible and sponsor for a data strategy?Tech and Data has set up the strategy, but is worthless without by-in from the business functions.

  A Data Strategy should be aligned with business strategy.

  Maturity assessments are important to get an idea of where you are and what tasks can help you progress. It also makes progress traceable. But also proves that the work is bearing fruits.

  Data Literacy is a pre-requirement. And it should be a consistent effort, to ensure the competency is developed organically across the entire business.

  Has Covid-19, home office and distributed workforce been an accelerator for data usage and ultimately data strategy?Both yes and no:NO, because it is easier to ask and collaborate, while being in the same room. When you have to schedule meetings to address a problem, people try to find solutions on their own.YES, because it is easier to share information digitally, consumer needs are earlier communicated, and feedback is quicker received.

  Data Strategy has an impact on architecture.Architecture is based on technology, knowledge, and trends at the time.A data strategy gives the possibility to review this and align it with the data goals and vision.A data strategy needs to be translated into an architecture that supports the business problems to be solved, from reporting to analytics.

  • 32 min
  #9 - Demand Side Data Management (Eng)

  #9 - Demand Side Data Management (Eng)

  Demand Side Data Management comes from the notion to provide value to customers as our highest outcome and has been around as a concept for demand side data quality for a while. We let the consumer decide what data quality he needs to create value with the data.
   But can we widen that approach to a Data Management as a Service model?Can we put Data Management into a chain of custody? Aiko Yamashita, Senior Data Scientist at the CoE at DNB, and Karl-Aksel Festø, Head of Advanced Analytics CoE at DNB, gave their input to these questions, supported by examples form their work at DNB.
   We talked about:
  What is the difference between Data Science and Analytics?What skills do we need to build data literacy?How do we get from analysis to insight, and how do we get from insight to action?Who is demanding Data Management?How is Data Management linked to the data value chain?What does it mean to manage a non-depletable asset that is a common good for many different stakeholders?What is the value of good Data Management?

  • 37 min
  #8 - Data som produkt (Nor)

  #8 - Data som produkt (Nor)

  Data Mesh og produktivisering av data er noe av de mest omtalte tema i dataarkitektur, og mange har blitt fascinert av mulighetene.
  Kjetil Rønning, Manager, Enterprise Data, Architecture and Analytics, i Equinor snakker med meg om dette og andre tema i denne episoden.

  Kjetil og jeg deler våre tanker rundt følgende:


  Hva legger vi i data mesh?Hva betyr domenebasert tilnærming?Er tankegangen rundt data som produkt en tilnærming til konsumentbehovene?Hvordan definere et data produkt?Hvordan finne riktig nivå av føderert styring for å sikre både kontroll og frihet?Hvordan sikre datakvalitet i en domenebasert struktur?Hva er verdien og utforringer knyttet til Selvservice?Hvordan starte utfra et konsumentperspektiv?Hvordan modne konsumenter til selv-service?

  • 33 min
  #7 - How to get started with Data Management & Sustainability (Eng)

  #7 - How to get started with Data Management & Sustainability (Eng)

  Another episode in English!

  How to get started with Data Management? What is a "Data Dugnad"? And what can we as data professionals do to help companies achieve their sustainability goals?

  Geoffrey van IJzendoorn-Joshi, Head of Data Management at Møller Mobility Group, and I talked about these topics and much more.

  Geoffrey had some really interesting thoughts on how to approach Data Management in a company the size of Møller Mobility Group. Here are some of his key points:


  The key stakeholder in DM is you! You have to have faith in what you are doing and figure out how you learn and even more important: How you teach and spread your knowledge and how you can motivate othersDon't forget about your Subject Matter Experts, they are key stakeholders that can leverage support for your initiative.The importance of Change Management cannot be mentioned often enough.Other topics we covered are:
  The value of Data Management Maturity assessmentsShould Data be part of the business or digital?Suststainability and the emission numbers of data

  • 36 min
  #6 - DISKOS & Datakvalitet (Nor)

  #6 - DISKOS & Datakvalitet (Nor)

  Episode #6 er på mange måter en hyllest til det norske oljeeventyret.

  Eric Toogood, Manager for DISKOS Databasen i Det Norske Oljedirektoratet, brenner for Data Management faget. Han tar oss med på en reise tilbake i tid, og snakker samtidig også om veldig aktuelle tema som f.eks. OSDU.

  Etter samtalen sitter jeg igjen med mye kunnskap. Det følgende er de rådene og erfaringene jeg har lyst å trekke frem:


  Bruk åpne standarder.Sats på samarbeid - det er lite å vinne ved å spille med skjulte kort.Søk læring på tvers av industrier.Det er mye å lære fra den lange erfaringen DISKOS og Oljenæringen har i håndtering og forvaltning av store datamengder.

  • 42 min

Top Podcasts In Technology

You Might Also Like