4 episodes

”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande belopp som säkerhet mot långivande bank. De regionala Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn. I Mikrofonden Väst har två kommuner, Göteborgs stad och Bengtsfors kommun, gått in med kapital för att stödja ’sina’ sociala företag.

Mikrofonden - en social innovation Mikrofonden Sverige

  • Business

”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande belopp som säkerhet mot långivande bank. De regionala Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn. I Mikrofonden Väst har två kommuner, Göteborgs stad och Bengtsfors kommun, gått in med kapital för att stödja ’sina’ sociala företag.

  Främjandestrukturen för sociala innovationer

  Främjandestrukturen för sociala innovationer

  I det fjärde avsnittet samtalar Kristoffer Lüthi med Tove Nordström som är Executive director på Social Entrepreneurship Forum, SE Forum, Emma Lindgren som är Nordic Director på Ashoka Nordic och Ylva Lundkvist Fridh som är vd Mikrofonden Sverige. Samtalet handlar om hela landskapet av främjare av sociala innovationer och samhällsentreprenörskap och vilka hinder och möjligheter som finns för utveckling.

  • 41 min
  Vad Mikrofonden ger för praktiska resultat

  Vad Mikrofonden ger för praktiska resultat

  I detta tredje avsnitt samtalar Kristoffer Lüthi med Pernilla Svebo om Vägen Ut! kooperativen som har fått flera garantier från Mikrofonden genom sina olika utvecklingsfaser.

  • 27 min
  Mikrofondens samarbete med banker som arbetar för hållbar utveckling

  Mikrofondens samarbete med banker som arbetar för hållbar utveckling

  Mikrofonden ställer ut garantier så att banker kan finansiera social ekonomi och sociala innovationer. I detta avsnitt fördjupar vi oss i det samarbetet.

  • 20 min
  Mikrofonden - vad den är och vilka behov i samhället den ska fylla

  Mikrofonden - vad den är och vilka behov i samhället den ska fylla

  I detta avsnitt gästas podden av Ylva Lundkvist Fridh som är vd för Mikrofonden Sverige och som har lång erfarenhet av lokal utveckling och Jan Svensson som är ordförande i Mikrofonden Sverige och verksamhetsledare för Mikrofonden Väst. Samtalet leds av Kristoffer Lüthi som är styrelseordförande i Ekobanken som är en av grundarna till Mikrofonden.
  Podden har spelats in med stöd av Vinnova.

  • 26 min

Top Podcasts In Business