34 episodes

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.

Militärhistoria Piotr Wawrzeniuk

  • Society & Culture

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.

  Framtidens krigföring i ryska diskussioner

  Framtidens krigföring i ryska diskussioner

  I denna första del av två diskuterar Piotr Wawrzeniuk och Markus Göransson Balázs varför militär futurologi kan vara nyttig och hur den har brukats i historien. Slutligen ges exempel på ryska framtidsvisioner av icke-militär krigföring. Nästa del lovar att bli kinetisk.

  • 47 min
  Marinspionen Hilding Andersson

  Marinspionen Hilding Andersson

  Lars Ericson Wolke berättar om den så kallade marinspionen Hilding Anderssons relativt korta karriär under kalla krigets tidiga år. Lars tar upp Anderssons rekrytering, samarbetet med GRU, och den skada som Andersson tillfogade marinen. Avslutningsvis jämförs hans spionerande med Stig Wennerströms och Stig Berglings.

  • 32 min
  Vapenembargot mot Ryssland: Historiska perspektiv

  Vapenembargot mot Ryssland: Historiska perspektiv

  Martin Neuding Skoog berättar om sin forskning om det europeiska vapenembargot mot ryska furstendömena och Moskovien från högmedeltiden till 1600-talet. Vad förorsakade embargot? Hur genomfördes det och av vilka? Vilka effekter fick det? Varför luckrades det och löstes upp?

  Och vet ni vad? Ni kan numera gå masterprogrammet i militärhistoria hos oss, det enda i Norden!

  • 42 min
  Tröskeleffekt Finland: En småstats säkerhetsvedermödor under 100 år

  Tröskeleffekt Finland: En småstats säkerhetsvedermödor under 100 år

  Hur klarar sig en småstat i ett prekärt säkerhetspolitiskt läge? Hur kan den då potentiellt freda sin suveränitet? Lars Ericson Wolke berättar utifrån exemplet Finland från 1930-talet och in i vår samtid. Denna podd är den första i en serie om två, där den kommande delen handlar om Sverige.

  • 37 min
  Varuskriget och Teutoburgskogen 9 e Kr: Rom och upprorsbekämpning II

  Varuskriget och Teutoburgskogen 9 e Kr: Rom och upprorsbekämpning II

  Fredrik Thisner berättar om förloppet av slaget vid Teutoburgskogen år 9, om de romerska operationerna därefter, och om likheter och skillnader mellan insatsen i Germanien för över 2000 år sedan och den i Afghanistan som sägs vara under avveckling.

  • 57 min
  Varuskriget och Teutoburgskogen 9 e Kr: Rom och upprorsbekämpning

  Varuskriget och Teutoburgskogen 9 e Kr: Rom och upprorsbekämpning

  Vilka förmågor hade romerska krigsmakten vid tiden för Kristi födelse? Vilken expeditionär krigföringsförmåga besatt den? Hur bedrev romarna upprorsbekämpning? Fredrik Thisner berättar med avstamp i Varuskriget och det spektakulära romerska nederlaget vid Teutoburgskogen år 9 och straffexpeditionerna därefter.
  Bilden: fragment av romersk kavallerihjälm funnen i Kalkriese (foto: Carole Raddato).

  • 47 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To