17 episodes

Visste du at det finnes totalt ca 16000 folkegrupper i verden, og at fremdeles er ca 7000 av disse for "unådde" å regne, og at nærmere 3 milliarder mennesker lever bak murer som hindrer dem i å høre om Jesus?

I denne podcasten fra Norea Mediemisjon tar Jostein og Roald pulsen på misjon blant de minst nådde. Vi snakker om hva som definerer en folkegruppe som "unådd", og vi snakker om hvilke muligheter vi har for å nå inn bak de stengte grensene.

Det er dessverre slik at kun 1% av verdens misjonsmidler i dag prioriteres mot de unådde. Ganske så urettferdig! Dette må vi gjøre noe med.

Misjonspuls Norea Mediemisjon

  • Religion & Spirituality

Visste du at det finnes totalt ca 16000 folkegrupper i verden, og at fremdeles er ca 7000 av disse for "unådde" å regne, og at nærmere 3 milliarder mennesker lever bak murer som hindrer dem i å høre om Jesus?

I denne podcasten fra Norea Mediemisjon tar Jostein og Roald pulsen på misjon blant de minst nådde. Vi snakker om hva som definerer en folkegruppe som "unådd", og vi snakker om hvilke muligheter vi har for å nå inn bak de stengte grensene.

Det er dessverre slik at kun 1% av verdens misjonsmidler i dag prioriteres mot de unådde. Ganske så urettferdig! Dette må vi gjøre noe med.

  EP17: Formidable muligheter gjennom lokale partnere

  EP17: Formidable muligheter gjennom lokale partnere

  Når evangeliet skal forkynnes i stengte områder, bruker Norea Mediemisjon som regel lokale program-produsenter. I denne episoden får du høre hvordan et slikt partner-samarbeid kan se ut. Ikke minst får du flere sterke vitnesbyrd; oppmuntrende historier om hvordan mennesker i ulike situasjoner får hjelp, både menneskelig og åndelig. I denne episoden fokuserer vi mest på samarbeidet som vi har med SAT-7. Og i dette samarbeidet snakker vi virkelig om muligheter - ja vi kan godt slå på stortromma og si formidable muligheter. Det er nemlig sånn at hele 99% av befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika har parabol-antenne; 100 millioner tyrkisk-talende, 100 millioner farsi-talende, og så mange som 320 millioner arabisktalende kan tune seg inn på SAT-7, og få høre de gode nyhetene om Jesus Kristus via TV-skjermen. Vi snakker potensielt om et publikum her på over en halv milliard mennesker! Hva får disse menneskene så servert når de benker seg foran apparatene? Og hva om de trenger hjelp, sjelesorg, veiledning, eller rett og slett å bli satt i kontakt med lokale troende? Hvordan blir de fulgt opp? Til å hjelpe oss med gode eksempler, og ferske inntrykk fra reise, har vi nok en gang fått med oss informasjonsleder Harald Endresen i studio. Ellers er programledere som vanlig informasjonskonsulent Roald Arnesen og administrasjonsleder Jostein Sæth. 

  • 32 min
  EP16: India, mer enn 2000 unådde folkegrupper

  EP16: India, mer enn 2000 unådde folkegrupper

  I denne episoden skal vi til India, verdens nest største unådde land. Utrolige 2000 unådde folkegrupper i ett og samme land. Her satser vi nå inn mot et folk som kalles "Rathwi". Vi arbeider sammen med vår partner TWR, og arbeidet baserer seg på såkalte "Radio home groups", en metode som har vist seg veldig effektiv. En av mange historier lyder slik: "En leder av en landsby i India var i en krise.  Sønnen hans led av kramper. De tok sønnen med til alle heksedoktorene, men ingenting hjalp.  Noen sa: "Gå til en kristen for å få forbønn."  Så de reiste flere mil for å finne noen kristne, og de endte opp i en «Radio Home Group».  De kristne der ba for gutten, og Gud helbredet ham fullstendig. På grunn av dette miraklet tok mannen imot Jesus som Frelser og startet en Radio Home Group i sin egen landsby.  I dag har 900 mennesker i landsbyen hans kommet til Kristus!" Bli med til spennende India!

  • 27 min
  EP15: Afghanistan, hva nå?

  EP15: Afghanistan, hva nå?

  Hørt om sporten Buzkashi; verdens villeste sport, og "nasjonalsport" i Afghanistan? I denne utgaven av Misjonspuls serverer Jostein og Roald deg noen litt artige, men også noen alvorlige fakta om Afghanistan, dette landet med en så brutal historie. Av alle land i verden ligger Afghanistan nederst på FN´s "lykke-indeks" - og det gjorde de selv før Taliban overtok makten i 2021. Hvordan står det så til med kristen tro her? Og hvordan har man det, om man bekjenner troen på Jesus her? Hvordan kan vi arbeide sammen med lokale partnere for å nå dette vanskelig tilgjengelige landet, hvor 3/4 består av vanskelig tilgjengelige fjellområder, med evangeliet? Hvordan kan vi støtte, oppmuntre og være til hjelp for de kristne som nå er så ekstremt utsatt for forfølgelse? Vi håper du blir litt klokere av å lytte til Misjonspuls, og vår bønn er at du også blir inspirert!

  • 25 min
  EP14: Unådde barn og unge

  EP14: Unådde barn og unge

  Hørt om 4/14-vinduet i 10/40 vinduet? I denne episoden av Misjonspuls tar vi pulsen på situasjonen for barn og unge blant de unådde, og vi har en gjest som har god greie på dette, nemlig Brit Kari Urdal. Når vi snakker om unådde folkeslag så er faktisk over halvparten av befolkningen her barn og unge. Mange av dem lever under svært røffe kår som barn aldri skulle vært utsatt for. Millioner av barn er på flukt fra krig, uro og sult, og bare i Midtøsten har 15 millioner barn falt ut av skolegang den senere tid, mye takket være pandemien. Har vi noe å tilby alle disse? Ja, i høyeste grad, og responsen er overveldende. I denne episoden får du historier om håp tross håpløshet. Du får også lære om det vi kaller "frontier groups", de aller minst nådde blant de såkalte unådde. 

  PS: Del gjerne Misjonspuls med dem du tror kan ha glede av det:-)

  • 25 min
  EP13: Swahili - et strategisk misjonsspråk

  EP13: Swahili - et strategisk misjonsspråk

  Bli med "behind the scenes" i prosessen som fører frem til storsatsningen «Arven etter Adam». Det som på et tidspunkt så ut til å være en skikkelig nøtt, en knipe, det viste seg å være en kjempemulighet. Og i ettertid ser vi Guds finger. Norea måtte våge en del med dette prosjektet, men så opererer vi også i en trosbransje, som Jostein minner oss om. 

  Normalt pleier vi i misjonspuls å ta tempen på geografiske områder av verden, og bestemte folkegrupper, men denne gangen går vi løs på et språk, nemlig Swahili. Et veldig strategisk språk i misjonssammenheng. Millioner av unådde har swahili som morsmål, og det er politisk nøytralt. Hva kan da være mer strategisk enn en storsatsning på kristent barne-tv på Swahili?

  Daglig leder i Norea Mediemisjon, Per Birkeli, er med som gjest i denne episoden. Han forteller om da han for alvor ble tent for dette prosjektet. "Da Roger Gihlemoen på sin eminente måte tegnet opp den store visjonen for prosjektet, og de store mulighetene som en slik stor filmserie kan gi oss for å bryte nytt land, for å nå inn i nye, mørke områder, da fikk jeg virkelig troen på prosjektet", sier han, og forteller fra en spennende prosess. Han presiserer også at man trenger folk som ber for et slikt prosjekt som dette, for "når vi går inn i områder der onde åndsmakter har vært enerådende i hundrevis av år, så blir det kamp", sier han. 

  I denne episoden får du et unikt innblikk i hvordan en misjonsprosjekt ser dagens lys. Programledere er som vanlig Jostein Sæth, administrasjonsleder i Norea, og Roald Arnesen, informasjonskonsulent. 

  • 28 min
  EP12: Den arabiske verden

  EP12: Den arabiske verden

  I denne episoden reiser vi til den arabiske verden, som består av 22 land i Midtøsten og Nord-Afrika. Vi ser generelt på hvem araberne er, hvordan situasjonen generelt er her mtp nådd/unådd, og mulighetene som har oppstått som følge av sosial uro og den såkalte arabiske vår. Du får høre om en mann som forteller om da han møtte Islams dødsengel i egen person, og hvordan frykt for døden ble hans drivkraft. Du får høre blant annet høre om det vi anser for å være verdens viktigste kvinnesak; vi ser spesielt på kvinners situasjon i disse landene; hvordan de ligger under for et religiøst og samfunnsmessig åk, og hva som skal til for å gi dem verdighet. For å kunne dykke ned i dette på en skikkelig måte har vi med oss Elisabeth Lillebø Sæth, Norea´s koordinator for Håpets kvinner. Hun kjenner situasjonen til disse kvinnene godt, og har med seg sterke historier om undertrykkelse: "Hvordan kan jeg ha tro på meg selv når alle andre vil at jeg skal føle meg liten og mindreverdig?» Og mest av alt får du høre om hvordan disse undertrykte kvinnene reagerer når de blir kjent med Jesus Kristus: "Wow, kan Jesus virkelig gjøre så mye? For å være helt ærlig, så er dette helt nytt for meg. Jeg vet at Mohammed, profeten vår, ikke kan gi meg dette. Jeg vil så gjerne tro at jeg kan bli båret gjennom vanskelighetene, og at Gud kan ordne en plass for meg i himmelen. Jeg ønsker å ta imot Jesus, men mannen min sier at jeg er gal. Jeg ønsker å være fryktløs sammen med Jesus.»

  Det er dette arbeidet vi anser som verdens viktigste kvinnesak! Kan vi nå kvinnene i disse områdene med budskapet om Jesus, ja så kan det arabiske samfunnet og kulturen endres innenfra.

  • 26 min