32 min

Modanın Anlam Dünyas‪ı‬ Moda Personası

    • Fashion & Beauty

Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde çağdaş moda tarihinde bir dönemin başlangıcını oluşturan kavramsal modanın gerçekleştirdiği yaratıcı dönüşüm üzerine konuşuyorlar. Modanın sanatla etkileşiminde, değişen toplumsal cinsiyet kalıplarında ve disiplinler arası bir moda anlayışında öncülük yapan aktörlere yer veriyorlar. Kaynaklar: “ Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly,MediaCat.2006 / “Japanese Fashion Revolution in Paris Fashion” , Yuniya Kawamura , Berg pub.2004 / “Fashion Today”,Colin Mc Dowell,Phaidon Press.2003 / “Radical Fashion”,Claire Wilcox , V&A Pub.2001 / “Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları: Hüseyin Çağlayan’ın Söylemsel Direnci “ , Şölen Kipöz ve Deniz Güner , Türkiye’de Tasarımı Tartışmak konferans kitabı, İTÜ.2006 / “Fashionable Reform Dress and the Invention of “Style” in Fin-de-siècle Vienna”, Rebecca Houze. .Fashion Theory . Cilt 5, 2001 –Sayı 1 / “Fashion and the White Savage in Parisian Music Hall” , Rae Beth Gordon .Fashion Theory . Cilt 8, 2004 –Sayı 3
modapersonasi@gmail.com

Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde çağdaş moda tarihinde bir dönemin başlangıcını oluşturan kavramsal modanın gerçekleştirdiği yaratıcı dönüşüm üzerine konuşuyorlar. Modanın sanatla etkileşiminde, değişen toplumsal cinsiyet kalıplarında ve disiplinler arası bir moda anlayışında öncülük yapan aktörlere yer veriyorlar. Kaynaklar: “ Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly,MediaCat.2006 / “Japanese Fashion Revolution in Paris Fashion” , Yuniya Kawamura , Berg pub.2004 / “Fashion Today”,Colin Mc Dowell,Phaidon Press.2003 / “Radical Fashion”,Claire Wilcox , V&A Pub.2001 / “Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları: Hüseyin Çağlayan’ın Söylemsel Direnci “ , Şölen Kipöz ve Deniz Güner , Türkiye’de Tasarımı Tartışmak konferans kitabı, İTÜ.2006 / “Fashionable Reform Dress and the Invention of “Style” in Fin-de-siècle Vienna”, Rebecca Houze. .Fashion Theory . Cilt 5, 2001 –Sayı 1 / “Fashion and the White Savage in Parisian Music Hall” , Rae Beth Gordon .Fashion Theory . Cilt 8, 2004 –Sayı 3
modapersonasi@gmail.com

32 min