55 min

Modanın Teknosferi Moda Personası

    • Fashion & Beauty

Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde modanın teknosferi olarak tarif ettikleri moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırıyor. Bu tartışmaya ışık tutan sorular şöyle; Teknoloji modayı araç olarak mı kullanıyor; moda teknolojiden ne ölçüde besleniyor ; moda tasarımı ve tasarımcılığı gelişen teknolojilerle ne ölçüde dönüşüyor; giyilebilir teknolojiler modaya nasıl entegre oluyor; dönüşen teknolojik altyapıya tasarım alanı ve tasarım eğitimi nasıl yanıt verecek; modanın tekno-optimistleri ve tekno-konservatifleri kimler?


 Kaynaklar
“Prometheus of the Everyday: An Ecology of the Artificial and Designer’s Responsibility” Ezio Manzini ( içinde) Discovering Design R. Buchanan ve V. Margolin( eds).1995. Chicago University Press
Objects of Desire .Adrian Forty .1989.Thames and Hudson
Unpacking the Fashion Industry. Annie Phizacklea .1990. Routledge
“Yavaş Ülkeyi Yeniden Düşünmek” . Alastair Fuad Luke (içinde) Modada Yavaşlık.Şölen Kipöz (ed).2020.Yeni İnsan Yayınları
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Yuval Noah Harrari.2016.Kolektif Kitap
“Memory and Materiality in Hussein Chalayan’s Techno-Fashion”. Lianne Toussaint ve Anneke Smelik (içinde) Materializing Memory in Art and Popular Culture. L.Munteán,L. Plate ve A. Smelik( eds).2017. Routledge
“Iris van Herpen: Transforming Fashion” . Jessica Hemmings .2019. Fashion Theory, DOI: 10.1080/1362704X.2018.1560931
“New materialism:A theoretical framework for fashion in the age of technological innovation”.Anneke Smelik .International Journal of Fashion Studies Volume 5 Number 1 © 2018 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/infs.5.1.33_1
Electronic Textiles: Wearable Computers, Reactive Fashion, and Soft Computation. Joanna berzowska .Journal TEXTILE .Cloth and Culture Cilt 3, 2005 - Sayı 1. ttps://doi.org/10.2752/147597505778052639
Fashion Futures . Bradley Quinn .2012. Merrell Publishers
Staying With The Trouble. Donna Haraway. 2016. Duke University Press
“Harley Earl and Art and Color Section: ‘The Birth of Styling in the General Motors” D. Gartman . (içinde )Design History: An Anthology . D. Doordan, 1996. (ed)MIT Press
“Domestication of Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts”. Mika Pantzar. Design Issues: Cilt 13: No .3, 1997. MIT Press
“Fashion Futuring in the Anthropocene : Sustainable Fashion as Taming and Rewilding”. Alice Payne .2017.Fashion Theory. http://doi.org/10.1080/1362704X.2017.1374097
Fashioning the Future: Tomorrows Wardrobe. Suzanne Lee. 2007.Thames and Hudson
Robotların Yükselişi.Martin Ford . 2018. Kronik Kitap
Extreme Fashion / Courtenay Smith+Sean Topham. 2004. Prestel
Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 2017 (Gözde Öymen). 
http://urbanwearables.technology/polar-loop-crystal-fitness-tracker-meets-fashion
http://www.bilisimdergisi.org 
https://www.engadget.com 
http://www.endustri40.com

Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde modanın teknosferi olarak tarif ettikleri moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırıyor. Bu tartışmaya ışık tutan sorular şöyle; Teknoloji modayı araç olarak mı kullanıyor; moda teknolojiden ne ölçüde besleniyor ; moda tasarımı ve tasarımcılığı gelişen teknolojilerle ne ölçüde dönüşüyor; giyilebilir teknolojiler modaya nasıl entegre oluyor; dönüşen teknolojik altyapıya tasarım alanı ve tasarım eğitimi nasıl yanıt verecek; modanın tekno-optimistleri ve tekno-konservatifleri kimler?


 Kaynaklar
“Prometheus of the Everyday: An Ecology of the Artificial and Designer’s Responsibility” Ezio Manzini ( içinde) Discovering Design R. Buchanan ve V. Margolin( eds).1995. Chicago University Press
Objects of Desire .Adrian Forty .1989.Thames and Hudson
Unpacking the Fashion Industry. Annie Phizacklea .1990. Routledge
“Yavaş Ülkeyi Yeniden Düşünmek” . Alastair Fuad Luke (içinde) Modada Yavaşlık.Şölen Kipöz (ed).2020.Yeni İnsan Yayınları
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Yuval Noah Harrari.2016.Kolektif Kitap
“Memory and Materiality in Hussein Chalayan’s Techno-Fashion”. Lianne Toussaint ve Anneke Smelik (içinde) Materializing Memory in Art and Popular Culture. L.Munteán,L. Plate ve A. Smelik( eds).2017. Routledge
“Iris van Herpen: Transforming Fashion” . Jessica Hemmings .2019. Fashion Theory, DOI: 10.1080/1362704X.2018.1560931
“New materialism:A theoretical framework for fashion in the age of technological innovation”.Anneke Smelik .International Journal of Fashion Studies Volume 5 Number 1 © 2018 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/infs.5.1.33_1
Electronic Textiles: Wearable Computers, Reactive Fashion, and Soft Computation. Joanna berzowska .Journal TEXTILE .Cloth and Culture Cilt 3, 2005 - Sayı 1. ttps://doi.org/10.2752/147597505778052639
Fashion Futures . Bradley Quinn .2012. Merrell Publishers
Staying With The Trouble. Donna Haraway. 2016. Duke University Press
“Harley Earl and Art and Color Section: ‘The Birth of Styling in the General Motors” D. Gartman . (içinde )Design History: An Anthology . D. Doordan, 1996. (ed)MIT Press
“Domestication of Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts”. Mika Pantzar. Design Issues: Cilt 13: No .3, 1997. MIT Press
“Fashion Futuring in the Anthropocene : Sustainable Fashion as Taming and Rewilding”. Alice Payne .2017.Fashion Theory. http://doi.org/10.1080/1362704X.2017.1374097
Fashioning the Future: Tomorrows Wardrobe. Suzanne Lee. 2007.Thames and Hudson
Robotların Yükselişi.Martin Ford . 2018. Kronik Kitap
Extreme Fashion / Courtenay Smith+Sean Topham. 2004. Prestel
Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 2017 (Gözde Öymen). 
http://urbanwearables.technology/polar-loop-crystal-fitness-tracker-meets-fashion
http://www.bilisimdergisi.org 
https://www.engadget.com 
http://www.endustri40.com

55 min