2 episodes

محاکات با یکدیگر حکایت کردن است از آنچه از پشت شیشه‌های خط‌و‌‌خش‌دار عینک‌های بدقوارۀ‌مان می‌بینیم. محاکات با یکدیگر حکایت کردن است از تمام چیز‌هایی که برایشان ابد بریده‌ایم، بی‌‌آنکه کسی شکایتی کرده‌باشد و بی‌آنکه گواهی سوگند خورده‌باشد.
محاکات با یکدیگر حکایت کردن است از آنانی که شمع آجینشان کردیم قبل از آنکه بشنویمشان؛ با دستانی بسته، چشمانی نیمه‌باز و دهانی دوخته.

Mohakat | محاکا‪ت‬ mohakat podcast

  • Society & Culture
  • 5.0 • 1 Rating

محاکات با یکدیگر حکایت کردن است از آنچه از پشت شیشه‌های خط‌و‌‌خش‌دار عینک‌های بدقوارۀ‌مان می‌بینیم. محاکات با یکدیگر حکایت کردن است از تمام چیز‌هایی که برایشان ابد بریده‌ایم، بی‌‌آنکه کسی شکایتی کرده‌باشد و بی‌آنکه گواهی سوگند خورده‌باشد.
محاکات با یکدیگر حکایت کردن است از آنانی که شمع آجینشان کردیم قبل از آنکه بشنویمشان؛ با دستانی بسته، چشمانی نیمه‌باز و دهانی دوخته.

  قسمت اول: بازمانده‌ی جعبه‌ی پاندورا

  قسمت اول: بازمانده‌ی جعبه‌ی پاندورا

  ...و زئوس جعبه‌ای به پاندورا داد و از او خواست تا در جعبه را نگشاید؛ پاندورا پس از آن‌که با اپیمتئوس پیوند زناشویی بست، در جعبه را گشود، همۀ عواطف و احساسات از جعبه خارج شدند جز امید

  • 30 min
  قسمت صفر: نقطه نگذاشتن

  قسمت صفر: نقطه نگذاشتن

  رادیو مد؛ یک بستر صوتیِ جمعی که در آن هیچ چیزی را آغاز نکردهایم، بلکه ادامه دادیم؛ جادههای نیمه رفته را، شعرهای نیمه سروده را، غنچههای نیمه شکفته را، پروازهای نیمه پریده را، موج های به ساحل نرسیده را و تمام آنچه بر تابلوی خیالمان نقش تحققش را میزدیم.

  با دستی بر زانو، چشمی به فردا و فانوسی بر پشت، توسعه و فلسفه و روانشناسی و اجتماع و ادبیات را بهانه کردیم و قطرههای جدا افتاده را به هم رساندیم و ادامه دادیم که ادامه دادن همینجا معنا پیدا میکند. 

  پس ما ادامه دادیم؛ آنها را، شما را، خودمان را، در دل روایتهایی از شب.

  اینستاگرام رادیو مد

  تلگرام رادیو مد

  اینستاگرام محاکات

  • 8 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Society & Culture

C13Originals | Team Downey
Wondery
Apple TV+ / High Five Content
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
Holly Madison and Bridget Marquardt