17 episodes

Podcast Mozaika vzdělávání skládá z jednotlivých střípků učitel, lektor a kouč Marek Adler. Na pomoc si zve inspirativní osobnosti sdílející své jedinečné zkušenosti, pohledy a názory. Spolutvůrci se stávají nejen učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, ale také rodiče, žáci, úředníci či politici. Oblast zájmu není omezena jen na české školství, v centru pozornosti stojí proces učení ve všech jeho podobách.

Mozaika vzděláván‪í‬ Marek Adler

  • Education

Podcast Mozaika vzdělávání skládá z jednotlivých střípků učitel, lektor a kouč Marek Adler. Na pomoc si zve inspirativní osobnosti sdílející své jedinečné zkušenosti, pohledy a názory. Spolutvůrci se stávají nejen učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, ale také rodiče, žáci, úředníci či politici. Oblast zájmu není omezena jen na české školství, v centru pozornosti stojí proces učení ve všech jeho podobách.

  #17: S Janou Fryzelkovou a Sandrou Ort Feyglovou o projektu Začni učit!

  #17: S Janou Fryzelkovou a Sandrou Ort Feyglovou o projektu Začni učit!

  Jana Fryzelková a Sandra Ort Feyglová jsou ženy stojící za projektem Začni učit!, jehož hlavním cílem je přivádět nové učitele do českých škol. V rozhovoru se dozvíte, jak se původní studentská iniciativa proměnila v organizaci s čtrnácti pracovníky, která stále přichází s novými nápady, navazuje další spolupráce a svůj vliv rozšiřuje i mimo hlavní město. Zazněly také obecnější pohledy na české školství, především na roli učitele.

  • 1 hr 5 min
  #16: S Anežkou Müller o projektu Učíme online a organizaci Česko.Digital

  #16: S Anežkou Müller o projektu Učíme online a organizaci Česko.Digital

  Anežka Müller působí v neziskové organizaci Česko.Digital, kde se stará o dobrovolnickou komunitu, podporu projektů a organizaci různorodých akcí. Mimo jiného měla na starosti koordinaci projektu Učíme online, včetně jeho transferu do rukou Národního pedagogického institutu. V rozhovoru zazněla například odpověď na otázku, jak se organizaci Česko.Digital povedlo díky projektu Učíme online přivést na pomoc českému školství několik stovek dobrovolníků, nejen z oblasti IT.

  • 44 min
  #15: S Nicolou Blábolilovou o Asociaci sociálních pedagogů, jejích cílech a plánech

  #15: S Nicolou Blábolilovou o Asociaci sociálních pedagogů, jejích cílech a plánech

  Nicola Blábolilová je sociální pedagožka, asistentka pedagoga, lektorka, konzultantka, bývalá kurátorka pro děti a mládež, také studentka, máma a manželka, aktuálně členka a spoluzakladatelka Asociace sociálních pedagogů. V rozhovoru jsme se zaměřili na to, proč vznikla Asociace sociálních pedagogů (asocp.cz), jaké jsou její cíle a plány, co se již za její krátkou existenci podařilo zrealizovat. Ve středu pozornosti v celém rozhovoru stál sociální pedagog a jeho možná role v českých školách.

  • 39 min
  #14: S Barborou Pšenicovou o duševním zdraví a projektu Nevypusť duši

  #14: S Barborou Pšenicovou o duševním zdraví a projektu Nevypusť duši

  Barbora Pšenicová je terapeutka, konzultantka a supervizorka, která v současnosti spolupracuje s organizací Nevypusť duši. Je odbornou garantkou aktivit podporujících prevenci duševních onemocnění, především ve spojitosti se školským prostředím. V podcastu jsme hovořili nejen o aktuální situaci v českých školách, ale také o tom, co by se v dohledné době mohlo změnit, kde leží výzvy pro jednotlivé učitele, vedení škol i tři ministerstva, která se starají o jednotlivé části komplexní agendy duševního zdraví dětí a mladistvých.

  • 55 min
  #13: S Janem Kaczorem o školském právu a ScioŠkolách

  #13: S Janem Kaczorem o školském právu a ScioŠkolách

  Jan Kaczor je právníkem specializujícím se na školské právo. Působí ve společnosti Scio, která mimo jiných aktivit zřizuje již devatenáct ScioŠkol, publikuje odborné články například v měsíčníku Řízení školy, v dvou hodinách týdně vyučuje občanskou výchovu na 2. stupni veřejné základní školy. V rozhovoru jsme se věnovali specifikům školského práva (1:46), budování sítě ScioŠkol (16:46), školské legislativě a jejímu vlivu na každodenní realitu (35:22) či rozdílné pozici veřejných a soukromých škol (49:50).

  • 59 min
  #12: S Martinou Běťákovou o pilotním projektu středního článku podpory

  #12: S Martinou Běťákovou o pilotním projektu středního článku podpory

  Martina Běťáková je vedoucí oddělení Oddělení podpory škol Ministerstva mládeže, tělovýchovy a sportu. Zároveň působí ve funkci místostarostky obce Psáry. Je také praktikující učitelkou, v Základní škole a mateřské škole Psáry vede hodiny výchovy k občanství. V minulosti řídila soukromou Základní školu Navis. V českém školství bychom našli jen málo osob s podobně hlubokým vhledem z různých dílčích rolí.

  Jméno Martiny Běťákové je v posledních měsících spojeno především s pilotáží projektu střední článek podpory. Také neúnavně komunikuje s pedagogickou veřejností, nejen díky tomu získala cenu Nadace České spořitelny za rok 2022. V rozhovoru se do hloubky věnujeme právě střednímu článku podpory, jeho roli a dosavadním zkušenostem z praxe. Stranou nezůstávají ani další témata, která mohou zajímat učitele, zřizovatele škol či rodiče.

  • 57 min

You Might Also Like

Čestmír Strakatý
Deník N
Český rozhlas
Seznam Zprávy
Velká Žranice