39 min

Naučím vás, jak mozek funguje, a jak toho využít ve váš prospěch | Aleš Stuchlík Oldschooler's

    • Comedy Interviews

Neurovědec, kouč, mentor a lektor. V roce 2017 byl jmenován profesorem na Univerzitě Karlově. Pomáhá zlepšovat výkon, spokojenost, znalosti, překonávat potíže, zvládat stres a bránit se vyhoření. Je jediným koučem a mentorem, který je zároveň neurovědcem. Od deseti let trpí Tourettovým syndromem. Socialistická zdravotní péče té doby jej nedokázala správně diagnostikovat, tehdejší psychiatrická diagnóza a následná hospitalizace, to všechno se rovnalo spíš internaci … k tomu odpoutání od rodiny, šikana. Přesto ho tato zkušenost mnohému naučila.

Neurovědec, kouč, mentor a lektor. V roce 2017 byl jmenován profesorem na Univerzitě Karlově. Pomáhá zlepšovat výkon, spokojenost, znalosti, překonávat potíže, zvládat stres a bránit se vyhoření. Je jediným koučem a mentorem, který je zároveň neurovědcem. Od deseti let trpí Tourettovým syndromem. Socialistická zdravotní péče té doby jej nedokázala správně diagnostikovat, tehdejší psychiatrická diagnóza a následná hospitalizace, to všechno se rovnalo spíš internaci … k tomu odpoutání od rodiny, šikana. Přesto ho tato zkušenost mnohému naučila.

39 min