65 episodes

Podcast o nenásilné komunikaci.
Upřímnost. Empatie. Odvaha.

Podcast tvoříme se záměrem šířit praxi nenásilné komunikace. Chtěli bychom tím podpořit jednotlivce i organizace v tom, aby svým jednáním a rozhodováním rozvíjeli lepší mezilidské vztahy a společně vytvářeli svět, který pečuje o potřeby všech.

Vše, co bylo integrováno do nenásilné komunikace, jsou poznatky o jazyku, vědomí a použití síly, známé mnoho století. V praxi umožňují udržet si empatické naladění k ostatním i k sobě i v náročných situacích.

Nenásilný podcast je projekt dvou lektorů, Petra Holíka a Petra Sucháčka: „Naším cílem není vytvořit audiokurz – spíš chceme přinášet inspiraci sdílením svých osobních zkušeností a toho, co jsme se během let naučili na workshopech, při facilitování náročných jednání a jiných setkáních s lidmi.”

Přejeme vám, abyste i v náročných situacích našli odvahu jednat s upřímností a empatií. Náš podcast ať vám slouží jako průvodce a zdroj inspirace – a pomáhá vám rozvíjet schopnost komunikovat vědomě. Neboť právě taková komunikace vytváří svět, ve kterém chceme a můžeme žít všichni.

Staň se naším Patronem a podpoř produkci podcastu:
https://www.patreon.com/nenasilnypodcast

Nenásilný podcast Petr Holík a Petr Sucháček

  • Education

Podcast o nenásilné komunikaci.
Upřímnost. Empatie. Odvaha.

Podcast tvoříme se záměrem šířit praxi nenásilné komunikace. Chtěli bychom tím podpořit jednotlivce i organizace v tom, aby svým jednáním a rozhodováním rozvíjeli lepší mezilidské vztahy a společně vytvářeli svět, který pečuje o potřeby všech.

Vše, co bylo integrováno do nenásilné komunikace, jsou poznatky o jazyku, vědomí a použití síly, známé mnoho století. V praxi umožňují udržet si empatické naladění k ostatním i k sobě i v náročných situacích.

Nenásilný podcast je projekt dvou lektorů, Petra Holíka a Petra Sucháčka: „Naším cílem není vytvořit audiokurz – spíš chceme přinášet inspiraci sdílením svých osobních zkušeností a toho, co jsme se během let naučili na workshopech, při facilitování náročných jednání a jiných setkáních s lidmi.”

Přejeme vám, abyste i v náročných situacích našli odvahu jednat s upřímností a empatií. Náš podcast ať vám slouží jako průvodce a zdroj inspirace – a pomáhá vám rozvíjet schopnost komunikovat vědomě. Neboť právě taková komunikace vytváří svět, ve kterém chceme a můžeme žít všichni.

Staň se naším Patronem a podpoř produkci podcastu:
https://www.patreon.com/nenasilnypodcast

  58: Jak a proč eskalovat konflikt?

  58: Jak a proč eskalovat konflikt?

  Konflikt je nástrojem transformace. Bez konfliktů není možná změna k lepšímu. Na workshopech a ve většině epizod se však věnujeme tomu, jak konfliktům předcházet, nebo jak v nich konverzaci navigovat. Tentokrát se podíváme na to, jak a proč konflikty otvírat.
  V této opravdu hutné epizodě se dozvíte: Jaké má konflikt fáze? Jak konflikt vyvolat, nebo do něj vstoupit? A jak na to v případě, že se druhá strana konfliktu vyhýbá?
  Vše diskutujeme s oporou o příklady z našich vlastních životů. Užijte si poslech a nebojte se konfliktů – mohou být velmi užitečné!

  • 1 hr 31 min
  57: Principy a předpoklady praxe nenásilí

  57: Principy a předpoklady praxe nenásilí

  Naše představy a předpoklady o lidské povaze ovlivňují, jak s lidmi jednáme, co považujeme za možné a jaké sociální struktury vytváříme. V epizodě představujeme a komentujeme 10 předpokladů, na kterých je založena praxe nenásilí. Nenásilná komunikace je pak metodou, která obsahuje cvičení a postupy, které je možné trénovat, a přenášet tak principy nenásilí do konverzací i do způsobu života.
  Znalost a občasné připomínání si těchto principů nám přijde velmi užitečné. Jednak o nich můžeme přímo mluvit v rámci konverzací, které vedeme, a taky mohou posloužit jako delší odpověď na otázku, co je to nenásilná komunikace.

  • 1 hr 1 min
  56: Jak být doopravdy naživu a ne jen přežívat?

  56: Jak být doopravdy naživu a ne jen přežívat?

  Dělat život, nebo být naživu („Doing Life“ nebo „Being Alive“)? Tímto klíčovým rozlišením končíme sérii Zpátky ke kořenům, za kterou se také v epizodě krátce ohlížíme.
  Volba tématu pouhého dělání nebo naopak plého prožívání života na závěr této série není náhodná. Završuje pro nás totiž naši cestu Zpátky ke kořenům nenásilí. Bezduché plnění povinností a odpojení od našich potřeb, přání a tužeb nás dostává do nevědomého a automatizovaného módu života. V tomto módu je těžké (až nemožné) hledat hlubší smysl, uvědomovat si sebe i druhé a experimentovat s tím, jak udělat svět krásnější. Právě k tomu totiž směřují všechny praxe a principy, které jsme probírali v průběhu celé této série. Přejeme vám, ať jste doopravdy naživu a doufáme, že série Zpátky ke kořenům pro vás byla v tomto ohledu přínosem.

  • 52 min
  55: 5 způsobů, jak se vyrovnat s nepříjemnou situací

  55: 5 způsobů, jak se vyrovnat s nepříjemnou situací

  Představujeme jednoduchý model Adama Kahana, který pomáhá rozhodovat se v nepříjemných situacích a nabízí základní rozcestník strategií, kudy je možné se vydat. Ukazuje také, že shoda všech zúčastněných nebo odchod pryč nejsou jedinými a často ani nejlepšími možnostmi.

  Nad zkušenostmi z našich vlastních životů diskutujeme, jaké dopady jednotlivé strategie mohou mít a co nám jejich využití v životě přineslo. Kahanův model tak sami využíváme jako nástroj, který nám umožňuje lépe pochopit své vlastní hranice a možnosti. Zároveň se ukazuje jako užitečný při přípravě na náročné rozhovory a jednání.

  Zdroj:
  Adam Kahane: Spolupráce s nepřítelem. Jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme.

  • 46 min
  54: Jsme součástí sítě vzájemných vazeb

  54: Jsme součástí sítě vzájemných vazeb

  Myšlenky nenásilí vycházejí z vědomí vzájemné provázanosti, tzv. interdependence. Jedná se o uvědomování si, že na druhých nejsme zcela závislí, ani od nich nejsme zcela odtržení. Namísto toho žijeme v síti vazeb se vším, co nás obklopuje. V této epizodě se vracíme k základním myšlenkám nenásilné komunikace a na příkladech z našich vlastních životů diskutujeme, kde tyto myšlenky reálně v životě potkáváme.
  Jak jinak vypadá naše jednání, když jsme vůči interdependenci pozorní? Nejde totiž jen o teoretický koncept. Projeví se to třeba i na tom, v kolik hodin v práci uspořádáte meeting. A ještě konkrétnější budeme v epizodě – užijte si poslech.

  • 54 min
  53: Co dělat, když je vám těžko.

  53: Co dělat, když je vám těžko.

  Život není vždycky ideální. Dostáváte se do situace, ve které nejsou naplněné vaše potřeby a celé to prostě stojí za prd. Stejně tak, jak je užitečné a výživné oslavit potřeby naplněné, je taky užitečné a výživné smutnit nad těmi nenaplněnými. V textech o nenásilné komunikaci proto často najdete termín truchlení.
  Kvalitně smutnit, či truchlit, je zásadní dovednost, která umožňuje člověku být v kontaktu sám se sebou opravdově a plně, a to i v dobách, kdy nezažívá nejlepší chvíle. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost, že budeme jednat vědomě i v těch náročnějších obdobích.
  Přestože je truchlení vnitřní proces, nějakým způsobem se projeví i navenek. V dnešní epizodě se proto dozvíte, jaký je rozdíl mezi omlouváním se, které často podporuje hru na dobře/špatně a vyjadřováním lítosti, které směřuje k vzájemnému respektu a obnově zraněných vztahů.
  V závěru nabízíme konkrétní postup, jak truchlit, který sami využíváme, když se chceme potkat s vlastními nenaplněnými potřebami. Doufáme, že vám přinese inspiraci a odvahu být opravdově sami se sebou, ať už je vám zrovna jakkoliv.

  • 1 hr 1 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
CAKE MEDIA
Mark Manson
TED
Black Girl Flow Podcast

You Might Also Like

Český rozhlas
Brain We Are
Petr Ludwig
Opravdový vztah
Dan Tržil
Janina D. Černá