100 episodes

New Life Romanian Church New Life Romanian Church

  • Christianity
  • 5.0 • 5 Ratings

  Mircea Filip – Fii un crestin autentic

  Mircea Filip – Fii un crestin autentic

  Matei 5:13 13Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea și‑a pierdut puterea de a săra, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni.

  The post Mircea Filip – Fii un crestin autentic appeared first on New Life Romanian Church.

  Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?

  Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?

  Matei 4:1-11 1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. 2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit. 3Atunci ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis: – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini! 4Însă Isus, răspunzând, a zis: – Este […]

  The post Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita? appeared first on New Life Romanian Church.

  Mircea Mot – Pana la inviere

  Mircea Mot – Pana la inviere

  1 Corinteni 15:58;16:1-4 58De aceea, frații mei preaiubiți, fiți fermi, de neclintit, sporiți întotdeauna în lucrarea Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este fără folos. 1Cu privire la colecta pentru sfinți, faceți și voi tot așa cum le‑am dat îndrumări bisericilor din Galatia: 2în prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să […]

  The post Mircea Mot – Pana la inviere appeared first on New Life Romanian Church.

  Mircea Filip – Fii un om de actiune

  Mircea Filip – Fii un om de actiune

  Matei 3:1-6 NTR 1În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul, predicând în pustia Iudeei 2și zicând: „Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția Cerurilor!“ 3Căci acesta este cel despre care s‑a vorbit prin profetul Isaia, care zice: „Un glas al celui ce strigă în pustie: «Pregătiți calea Domnului, neteziți‑I cărările!»“ 4Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar […]

  The post Mircea Filip – Fii un om de actiune appeared first on New Life Romanian Church.

  Mircea Filip – Natura invierii

  Mircea Filip – Natura invierii

  1 Corinteni 15:35-38 NTR 35Dar va întreba cineva: „Cum sunt înviați cei morți? Și cu ce fel de trup vor veni?“ 36Nesăbuitule! Ceea ce tu semeni, nu este adus la viață dacă nu moare. 37Și când semeni, nu semeni trupul care va fi, ci doar o sămânță simplă, poate de grâu sau de orice altceva. 38Dar Dumnezeu îi […]

  The post Mircea Filip – Natura invierii appeared first on New Life Romanian Church.

  Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat?

  Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat?

  Matei 25:14-30 NTR 14Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într‑o călătorie, și‑a chemat sclavii și le‑a încredințat averile lui. 15Unuia i‑a dat cinci talanți, altuia – doi, iar altuia – unul, fiecăruia după puterea lui; apoi a plecat. Imediat, 16cel ce primise cinci talanți s‑a dus și a făcut negustorie […]

  The post Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat? appeared first on New Life Romanian Church.

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To