87 episodes

Zhvillimet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni të pasqyruara në edicionet informative të lajmeve në Top Albania Radio. Në këtë hapësirë pasqyrohen lajme dhe ngjarje në kohë reale të përpiluara e përcjella pa anshmëri dhe me objektivitet. Informimi real e profesional është misioni i Top Albania Radios.

News – Ngjarjet Kryesore | Top Albania Radio Top Albania Radio

  • News

Zhvillimet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni të pasqyruara në edicionet informative të lajmeve në Top Albania Radio. Në këtë hapësirë pasqyrohen lajme dhe ngjarje në kohë reale të përpiluara e përcjella pa anshmëri dhe me objektivitet. Informimi real e profesional është misioni i Top Albania Radios.

  Edicioni kryesor informativ 12/06/2021

  Edicioni kryesor informativ 12/06/2021

  Lajmet kryesore të ditës në Top Albania Radio datë 12 Qershor 2021

  • 6 min
  Edicioni kryesor informativ 11/06/2021

  Edicioni kryesor informativ 11/06/2021

  Lajmet kryesore të ditës në Top Albania Radio datë 11 Qershor 2021

  • 8 min
  Edicioni kryesor informativ 10/06/2021

  Edicioni kryesor informativ 10/06/2021

  Lajmet kryesore të ditës në Top Albania Radio datë 10 Qershor 2021

  • 8 min
  Edicioni kryesor informativ 09/06/2021

  Edicioni kryesor informativ 09/06/2021

  Lajmet kryesore të ditës në Top Albania Radio datë 9 Qershor 2021

  • 6 min
  Edicioni kryesor informativ 08/06/2021

  Edicioni kryesor informativ 08/06/2021

  Lajmet kryesore të ditës në Top Albania Radio datë 8 Qershor 2021

  • 7 min
  Edicioni kryesor informativ 07/06/2021

  Edicioni kryesor informativ 07/06/2021

  Lajmet kryesore të ditës në Top Albania Radio datë 7 qershor 2021

  • 7 min

Top Podcasts In News