8 min

Nhìn lại 2021 và lời chào kết Mùa 3 Làm Podcast với The Blue Expat

    • How To

Cám ơn bạn đã theo dõi và để mình được đồng hành cùng bạn trên con đường làm podcast!
Link podcast được giới thiệu: MingReading: https://spoti.fi/3EM6UAe
Liên hệ để được hướng dẫn làm podcast tại:
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/lampodcastvoitbe/
Website: https://lampodcast .com

Cám ơn bạn đã theo dõi và để mình được đồng hành cùng bạn trên con đường làm podcast!
Link podcast được giới thiệu: MingReading: https://spoti.fi/3EM6UAe
Liên hệ để được hướng dẫn làm podcast tại:
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/lampodcastvoitbe/
Website: https://lampodcast .com

8 min