9 min

Những “thuật ngữ” phổ biến trong giới chạy Facebook Ads Chia Sẻ Hay

    • Marketing

Facebook Ads là một thị trường kinh doanh vô cùng tiềm năng mà bạn lựa chọn, tuy nhiên bạn lại là người mới nên gặp rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành và không hiểu được ý nghĩa của nó? Đừng lo lắng, bài viết này blog.dammaynho.com sẽ tổng hợp những “Thuật ngữ” phổ biến trong giới chạy Facebook Ads sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi trao đổi với người chuyên ngành.

Bài viết gốc: https://rcl.ink/VfImJ

Facebook Ads là một thị trường kinh doanh vô cùng tiềm năng mà bạn lựa chọn, tuy nhiên bạn lại là người mới nên gặp rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành và không hiểu được ý nghĩa của nó? Đừng lo lắng, bài viết này blog.dammaynho.com sẽ tổng hợp những “Thuật ngữ” phổ biến trong giới chạy Facebook Ads sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi trao đổi với người chuyên ngành.

Bài viết gốc: https://rcl.ink/VfImJ

9 min