10 episodes

Nieuw Voer is een maandelijkse gesprekkenreeks en netwerkborrel voor innovatieve biobased ondernemers. Zodat we elkaar kunnen voeden met nieuwe ideeën en inzichten. Om een concrete stap verder te komen in de voedseltransitie.

Nieuw Voer Nieuw Voer

  • Entrepreneurship

Nieuw Voer is een maandelijkse gesprekkenreeks en netwerkborrel voor innovatieve biobased ondernemers. Zodat we elkaar kunnen voeden met nieuwe ideeën en inzichten. Om een concrete stap verder te komen in de voedseltransitie.

  NIEUW VOER #10 - Daan Luining

  NIEUW VOER #10 - Daan Luining

  Daan Luining van Meatable past de principes van tissue engineering vanuit een medische context toe op het maken van kweekvlees. Een alternatieve eiwitbron gebaseerd op dierlijke stamcellen gevoed met plantaardig materiaal en zouten. De komende 5 jaar gaat zijn kweekvlees uitgroeien van prototype tot nieuw eiwitalternatief in de schappen van de supermarkt. Wordt kweekvlees het diervriendelijke alternatief voor industrieel geteeld vlees?  

  Meer weten over Daan Luining zijn bedrijf Meatable?
  https://www.meatable.com
  Meer weten over Nieuw Voer?
  https://nieuwvoer.nl   
  Deze aflevering is ook te bekijken op youtube.

  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

  • 1 hr 16 min
  NIEUW VOER #9 - Wim de Laat

  NIEUW VOER #9 - Wim de Laat

  Biochemicus en boerenzoon Wim de Laat gebruikt schimmels en koolhydraten om in zijn laboratorium hoogwaardige eiwitten te maken. Zijn doel is om daarmee op industriële schaal een scala aan nieuwe toepassingen voor zowel menselijke als dierlijke voeding te creëren. Zijn grote droom gaat nog een stapje verder. Wim wil plantaardige en dierlijke eiwitten maken door schimmels te voeden met koolhydraatrijke plantaardige afvalstromen. Bijvoorbeeld uit de aardappelteelt. De potentie: efficiëntere eiwitproductie en betere verdienmodellen voor de boer.   

  Meer weten over Wim zijn bedrijf Protein Brewery? https://www.theproteinbrewery.nl  
  Lees over Wim zijn onderzoekswerk op https://www.bioscienz.nl
  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   
  Deze aflevering is ook te bekijken op youtube.

  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

  • 1 hr 6 min
  NIEUW VOER #8 - Damaris Matthijsen

  NIEUW VOER #8 - Damaris Matthijsen

  Damaris Matthijsen ziet een nieuwe economie voor zich zonder particulier grondeigendom en zonder handel in grond. Grond zou een gemeengoed moeten zijn dat op basis van reële behoeften wordt toegewezen aan capabele ondernemers. Vanuit die gedachte wordt het traditionele eigendom van grond afgeschaft. Damaris vertelt dat het geen bezitspel is dat we moeten spelen, maar een relatiespel. Want ook al is grond geen enkelvoudig particulier bezit meer in haar visie, het gebruik ervan moet nog wel goed geregeld worden. Damaris presenteert ons een nieuwe kijk op grondeigendom die iets aanraakt waar we allemaal mee te maken hebben. En de voedseltransitie in het bijzonder.   

  Meer weten over Damaris en haar bedrijf Economy Transformers? https://economytransformers.nl
  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  
  Deze aflevering is ook te bekijken op youtube.  

  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

  • 1 hr 2 min
  NIEUW VOER #7 - Simone Koekkoek

  NIEUW VOER #7 - Simone Koekkoek

  Simone Koekkoek maakt kringlooplandbouw efficiënter met robottechnologie. Een database gevuld met informatie van mens en robot is haar belangrijkste gereedschap. Nieuwetijds boerenverstand kun je het wel noemen. Met een achtergrond in bouwkunde en ICT bestieren Simone en haar man Arend hun innovatiecentrum voor duurzame landbouw op alles behalve traditionele wijze. Met resultaat!  

  Meer weten over het innovatiecentrum van Simone en Arend? http://www.campusalmkerk.nl
  Meer weten over grondbeheer met robottechnologie? https://pixelfarming.eu
  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  
  Deze aflevering is ook te bekijken als video op youtube.   

  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

  • 1 hr
  NIEUW VOER #6 - Henk Kieft

  NIEUW VOER #6 - Henk Kieft

  Heb je wel eens een plant muziek horen maken? Met een simpel apparaatje uit de muziekwereld laat ontdekker Henk Kieft live zien dat het kan. Hij bewijst daarmee dat er meer is dan het chemische en biologische paradigma waarin we zijn opgevoed. De kwantum theorie is het ontbrekende puzzelstukje. Dat zorgt voor een heel andere kijk op natuur en landbouw én nieuwe oplossingen.  Dat er meer is dan de gangbare wetenschap wordt bevestigd door de boeren die met Henk samenwerken. Hij dicht het gat tussen praktijk en wetenschap. En geeft woorden aan dat wat zij al lang weten en in de praktijk succesvol toepassen.   

  Meer weten over Henk Kieft en zijn bedrijf? https://gaiacampus.com
  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   

  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

  • 1 hr 11 min
  NIEUW VOER #5 - Geert van der Veer

  NIEUW VOER #5 - Geert van der Veer

  Geert van der Veer kwam via een sterkte-zwakteanalyse van zijn persoonlijke en zakelijke leven tot zijn concept Herenboeren. Een coöperatieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens met een boer in loondienst. Heel bijzonder want centraal staan leiderschap vanuit de burger, de kringloopgedachte en een eerlijk verdienmodel voor de boer. Om de komende jaren de voedseltransitie verder aan te jagen, wil Geert het Herenboeren concept verder uitrollen, experimenteren met spin-off concepten en belangen bundelen. Er is genoeg marktpotentieel en bestaansrecht voor iedereen, meent hij. Wat er nog nodig is, is meer kader; passende regels en stimuleringsprogramma's.  

  Meer weten over Geert zijn concept Herenboeren? https://www.herenboeren.nl/over-ons/
  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   

  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

  • 1 hr 12 min

Top Podcasts In Entrepreneurship