44 episodes

Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.

Nieuw Voer Alexander Prinsen

  • Business

Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.

  NV45 Danielle de Nie

  NV45 Danielle de Nie

  Samen met onderzoeker Danielle de Nie (oud directeur Wij.land) bespreken we hoe Danielle de landbouwtransitie vorm geeft vanuit Wij.land en haar persoonlijke visie. Met haar bodemkundige achtergrond werkt ze aan vraagstukken die gaan over volhoudbaar landgebruik en het landschap-inpassings-vraagstuk. Samen met de landbouwer werkt ze het verbeteren van het economische handelingsperspectief voor het verbeteren van de lokale ecosystemen binnen de sociale maatschappelijke context. Wij.land geeft praktisch vorm aan het handelingsperspectief voor de betrokken melkveehouders door experimenteer ruimte te scheppen en te onderzoeken wat wel en niet werkt binnen de lokale context.


  ———————–———————–———————–

  Fijn dat je dit gesprek op Nieuw Voer komt luisteren. De podcast kent geen betaalmuur, krijgt geen vergoedingen van Spotify ed en om te blijven bestaan heb ik wel jouw steun nodig.

  Word een betalende luisteraar. Dat kost je €6 per maand of doneer eenmalig wat het je waard is. Wordt lid of doneer!

  – ⁠⁠⁠⁠⁠nieuw voer website (zonder registratie en zonder factuur)⁠⁠⁠⁠ ⁠

  ⁠⁠⁠– ⁠⁠Petjeaf pagina (met registratie en factuur)⁠⁠

  Hartelijk dank alvast voor je steun en tot een volgende keer.

  ———————–———————–———————–


  Het sociale aspect van het boerenbedrijf binnen deze transitie is mogelijk wel belangrijker. Danielle is geen beseffen dat het sociale transitie van boerenbedrijven door alle betrokken spelers onvoldoende aandacht krijgt. Net als in het bedrijfsleven vraagt een omschakeling naar een andere bedrijfsvoering heel veel van de ondernemer. Je hebt niet op de een op andere dag een nieuwe visie en bijpassende strategie. Dat vraagt tijd en persoonlijke begeleiding. Met het initiatief "boeren perspectief" wil Danielle daar invulling aan geven zodat boeren ondernemers meer individuele begeleiding krijgen om met vertrouwen het anders te gaan doen.

  De landbouw transitie vraagt dus om een lange adem, volhouden en vooral het samendoen, totdat alle lichten op groen gaan en het nieuw normaal als gemeengoed wordt bezien.

  Lees verder hier -> https://nieuwvoer.nl/nv45-danielle-de-nie/

  -----

  Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op ⁠www.scopematters.com

  • 1 hr 59 min
  NV44 Volkert Engelsman

  NV44 Volkert Engelsman

  Samen met Volkert Engelsman (oud CEO van Eosta) hebben we een heel leerzaam gesprek over hoe de landbouw transitie zich aan het voltrekken is. Volkert laat zien hoe je met pragmatisch leiderschap en een stevig moreel kompas een rol van betekenis kan zijn om biologische landbouw goed op de kaart kan zetten. Volkert heeft nooit een groter plan gehad, behalve een pragmatisch visionaire aanpak zonder poespas. Door goed te luisteren naar je eigen kompas en te duiden wat er in je omgeving gebeurt, hebben mensen zijn pad gekruist met een reden. En als blijkt dat je vervolgens samen dezelfde ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid druk deelt en voelt op gebied van water, bodem, maatschappelijke inclusie. Dan kan je samen de dans beginnen en mooie dingen realiseren. En deze toevallige samenloop van energie en omstandigheden hebben hem nooit in de steek gelaten. We leren meer over hoe zijn drijfveren en morele kompas hem geholpen hebben een biologisch handelsbedrijf (Eosta) op te richten en welke inzichten hem deze reis gebracht hebben. En samen kijken we vooruit over de impact die hij nog wil maken.

  meer kan je lezen op https://nieuwvoer.nl/
  ———————–———————–———————–

  Fijn dat je dit gesprek op Nieuw Voer komt luisteren. De podcast kent geen betaalmuur, krijgt geen vergoedingen van Spotify ed en om te blijven bestaan heb ik wel jouw steun nodig.

  Word een betalende luisteraar. Dat kost je €6 per maand of doneer eenmalig wat het je waard is. Wordt lid of doneer!

  – ⁠⁠⁠⁠nieuw voer website (zonder registratie en zonder factuur)⁠⁠ 

  ⁠– ⁠Petjeaf pagina (met registratie en factuur)⁠

  Hartelijk dank alvast voor je steun en tot een volgende keer.

  ———————–———————–———————–

  Volkert's drang om duiding te geven aan de wereld om zich heen en zijn observatie waarom de dingen gaan zoals ze gaan, waren voor hem de aanleiding om samen met zijn goede vriend het heft zelf in handen te nemen. De combinatie van zijn commerciële instincten en de drang om het beter te doen, blijkt voor Volkert goed te werken. Door het gewoon te doen en transparant te zijn laat Volkert zien dat met de juiste instelling je eigenhandig als ketenregisseur de biologisch markt kan laten groeien door zowel zijn aangesloten boeren als eindklanten in deze reis mee te nemen.De reis om in te zetten op keten transparantie heeft laten zien dat het mogelijk is om de totale ketenkosten van de biologische teelt ten opzichte van de gangbare teelt te vergelijken. En ieder daar zelf iets van kan vinden. En inmiddels is Eosta na 34 jaar marktleider van overzees biologisch fruit in Europa.Met met 4M model dat daar uit gekomen is, heeft Volkert geholpen om er pragmatisch handen en voeten om duiding te geven hoe hij aan de transitie vorm gegeven heeft.

  Meten (wat is je impact, waar sta je)

  Managen (wat is het verschil tussen waar je staat en naar toe wilt)

  Vermarkten (van ecosysteemdiensten en zijn maatschappelijk impact)

  Monetariseren (beprijzen wat de kosten zijn om de schade te herstellen)

  Samen met Dream, Dance en Deliver heb je volgens Volkert alle componenten om de impact te maken die je wilt.
  -----

  Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op www.scopematters.com

  • 1 hr 50 min
  NV#43 Jan Groen

  NV#43 Jan Groen

  Met impactpreneur Jan Groen spreken we over hoe hij zijn rol als ondernemer, investeerder en toekomstdenker pakt om de landbouw wereldwijd het beter te laten doen. Hij zag al heel vroeg dat er een kans ligt om het aanbod en de vraag van landbouwproducten veel meer te optimaliseren met directere lijnen tussen eindklant en boer. Een sleutelrol volgens Jan is dat het belangrijk is dat je als boer je productie / teelt afstemt op de markt (met andere woorden zorg dat je een betalende klant hebt voordat je gaat beginnen) dan minimaliseer je het risico. En dat is natuurlijk goed voor de boer, goed voor zijn klant en eerlijk voor hem. Hij heeft gezien vanaf toen hij op de veilig werkt toen biologisch iets erbij was, het inmiddels een miljarden markt is geworden. Inmiddels bewijst Green Organics sinds 2000 jaarrond dat je als tussenhandelaren met eerlijke marges hun aangesloten boeren zonder problemen een eerlijke prijs kunnen geven.

  meer kan je lezen op https://nieuwvoer.nl/nv43-jan-groen/
  ———————–———————–———————–Fijn dat je dit gesprek op Nieuw Voer komt luisteren. De podcast kent geen betaalmuur, krijgt geen kickbacks van Spotify ed en om te blijven bestaan heb ik wel jouw steun nodig. Word een betalende luisteraar.Dat kost je €6 per maand of doneer eenmalig wat het je waard is.Wordt lid of doneer!– ⁠⁠⁠nieuw voer website (zonder registratie en zonder factuur) – Petjeaf pagina (met registratie en factuur)Hartelijk dank alvast voor je steun en tot een volgende keer.———————–———————–———————–
  En wist jij dat Flevoland het grootste areaal biologische landbouw heeft waar veel vandaan komt en Dronten een hub is voor veel biologische ondernemers.

  Jan adviseert iedere boer zichzelf de volgende vraag te beantwoorden: Voor wie ben je aan het produceren / telen? Want alleen zo heb je direct contact met de eindklant en daarmee de consument. Dat stelt je instaat met de markt mee te bewegen. En zorg dat je een goede keten opbouwt en wees niet naïef dat alles vanzelf gaat.

  Door juist op verticale keten integratie (cascaderen en valoriseren) te werken zorgt Jan dat zijn producten altijd afzet hebben afhankelijk waar de mogelijkheden zitten, als sap, als snijgroente, als conserven en andere toepassingen.

  Jan ziet dat een toekomstbestendige landbouw alleen via de biologische landbouw gecertificeerd binnen de EU als de enige weg vooruit is. Het grootte voordeel van de biologische sector is dat alles is vastgelegd en er geen ruimte is om vals te spelen. Het is een keten die helder, transparant en eerlijk is voor alle betrokken partijen. En verwonderlijk de keten heeft een veel lagere impact op water en bodem vanuit stikstof en fosfaat. Met andere woorden het mes snijdt aan alle kanten voor iedereen.

  Voor Jan wordt het dan ook hoogtijd dat biologisch de norm wordt en dat het tijd is dat we keuzes durven te maken over wat nodig is voor een toekomstbestendige voedselketen. Want het is tijd dat we stoppen met het verkwanselen van onze planeet en ruimteschip door het toestaan van giftige chemische middelen. En met zijn allen zorgen dat de vraagkant ontwikkeld wordt, want er zijn genoeg boeren die klaar staan om te schakelen.
  -----

  Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op www.scopematters.com

  • 1 hr 58 min
  NV#42 John Huiberts

  NV#42 John Huiberts

  Met John Huiberts ga ik in gesprek over zijn reis in de omschakeling naar biologische bloembollen. Samen met 2 andere telers laat hij zien dat het mogelijk is om biologische bloembollen te telen met een goed verdienmodel en tegelijkertijd ook goed voor de bodem kunnen zijn. En ze hebben de tijd mee nu steeds meer consumenten en groenvoorzieningen van onder andere gemeenten realiseren dat gifvrije bloembollen beter zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. De historie van de Nederlandse bollenteelt laat zien hoe innovatief de telers en sector zijn en dat geeft het vertrouwen dat systeemverandering mogelijk is.
  ————————–

  Deze podcast kent geen betaalmuur, wel vragen we je of je een vrijwillige bijdrage kunt doen om het maken van de podcast te financieren. ⁠⁠⁠⁠Daarvoor zijn deze links beschikbaar⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 

  – ⁠⁠⁠https://nieuwvoer.nl/jouw-bijdrage-aan-meer-nieuw-voer⁠⁠⁠Donatie

  – ⁠⁠⁠https://Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠

  Hartelijk dank alvast voor wat je kan doen.
  ————————–

  Nadat hij in het bedrijf van zijn vader gestapt is zijn ze als gangbare teler in de winstgevende lelieteelt gestapt. Na 30jaar werd John op de feiten gedrukt dat het toepassen van chemie meer schade toebrengt aan de leefomgeving dan hij voor lange tijd wilde inzien. Nu teelt hij sinds 2013 (10jaar) biologische en is hij na zware jaren eindelijk succesvol uit de omschakeling gekomen. Het omschakelen vraagt meer kennis over de bodems, andere bemestingssoorten, andere machines en denken in het kringlopen. Biologische bestrijding vraagt om een andere creatieve kijk op de natuur en de drang naar het makkelijke te weerstaan. Voor John was een bodem cursus en bodem analyse het ah moment dat hoe hij het gedaan heeft niet zo handig was. Sindsdien is hij zich actief aan het bijscholen met nieuwe kennis om het anders te doen. En het resultaat is dat het ook daadwerkelijk kan als je het gaat doen. Zijn rustvelden (mengsel van granen, grassen en legume (peulvruchten)) exploderen van de toegenomen biodiversiteit en blije bodems. En dan leer je dat luizen gek zijn op stikstof en dat aaltjes gedijen in biodiversiteitarme bodems. John's visie en zijn doorzettingsvermogen laten zien dat als je geloofd dat het anders kan je dat ook in de praktijk kan realiseren.
  -----

  Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op www.scopematters.com

  • 1 hr 33 min
  NV#41 Kees Scheepens

  NV#41 Kees Scheepens

  Een gesprek met "varkensfluisteraar" en dierenarts Kees Scheepens over hoe varkens zijn leven hebben beïnvloed. Als 19de generatie landbouwer zet Kees de traditie voort als varkens en rundvee houder. Kees besloot zijn varkens weer varken te laten zijn. En dat betekend dat ze het gehele jaar lekker buiten lopen en lekker hun ding doen. Hij besloot voor ze een varkens toilet te ontwikkelen. En inmiddels ook de eerste demo de PigSter stal het leven ziet waarin het gedrag van de varken centraal staat. We zijn vergeten hoezeer varkens dichtbij de mens staat en welke nuttige functies zij hebben. Kees ziet dat we als mens ontaard zijn en de rol van gezonde voeding wordt steeds duidelijk. En dat dierenwelzijn een reflectie is hoe wij verhouden naar onszelf en naar andere dieren.

  ————————–

  Deze podcast kent geen betaalmuur, wel vragen we je of je een vrijwillige bijdrage kunt doen om het maken van de podcast te financieren. ⁠⁠⁠⁠Daarvoor zijn deze links beschikbaar⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 

  – ⁠⁠⁠https://nieuwvoer.nl/jouw-bijdrage-aan-meer-nieuw-voer⁠⁠⁠Donatie

  – ⁠⁠⁠https://Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠

  Hartelijk dank alvast voor wat je kan doen.
  ————————–

  Kees deelt met ons zijn inzichten over de bijzondere eigenschappen van varkens. Zo kunnen varkens meer geuren ruiken dan honden en doordat ze zo nieuwsgierig zijn woelen ze de grond om opzoek naar nieuwe geuren. Ze hebben geurklieren in hun benen zitten waarmee ze zichzelf en andere kunnen ruiken. En varkens blijken enorme praters te zijn. Inmiddels is hij betrokken bij Caring Farmers om de transitie te versnellen.

  -----

  Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op www.scopematters.com

  • 1 hr 38 min
  NV#40 Peter Leendertse

  NV#40 Peter Leendertse

  Silent Spring uit 1962 van Rachel Carson laat zien hoe relevant het nog steeds is dat we ons blijven afvragen over de impact van gewasbescherming. Peter Leendertse van CLM is met zijn podcast Red de Lente (https://reddelente.nl/) gaan kijken waar we nu staan en hoezeer de gewasbescherming nog steeds zijn sporen nalaat. En dat het nodig is blijkt wel uit het feit dat we er steeds meer last van hebben in ons water, bodem, gewas, insecten, microben en zelfs ons lijf.
  ————————–

  Deze podcast kent geen betaalmuur, wel vragen we je of je een vrijwillige bijdrage kunt doen om het maken van de podcast te financieren. ⁠⁠⁠⁠Daarvoor is deze links beschikbaar⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ of meld je aan bij ⁠bij ⁠⁠⁠⁠⁠Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.⁠ Hartelijk dank alvast voor wat je kan doen.Donatie – ⁠⁠⁠https://nieuwvoer.nl/jouw-bijdrage-aan-meer-nieuw-voer⁠⁠⁠Donatie – ⁠⁠⁠https://Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠

  ————————–

  Vanuit de praktijk van Peter blijkt dat de gehele landbouw sector in beweging is. En Peter vraagt steeds vaker of de conventionele landbouwer ook een agro-(eco)logische adviseur in dienst heeft voor kruisbestuiving van kennis en mogelijkheden en dat doet beseffen dat er dit niet raar is om te doen aangezien beide praktijken steeds dichter naar elkaar groeien.

  Supermarkten zijn zoekende hoe ze hun boeren kunnen bewegen en betalen de lat iets hoger te leggen.

  Landbouwers worden steeds bewuster dat de middelen iets met hun, hun bodem, gewas en dieren doet en dat anders doen nu echt nodig is.

  Tuincentra realiseren dat residuen ook op de tuinplanten zitten die vervolgens in de bodem bij de consument terecht komen. En overwegen planten met nuttige insecten te gaan verkopen zodat ze bij de consument ook van waarde zijn.

  Landbouw die tegen de natuur inwerkt is nu het huidige gangbare technieken zijn en die met de natuur samenwerken agro-(eco)logisch heet

  Steeds meer landbouwers resoluut stoppen met het conventionele en beginnen de natuur te omarmen en vervolgens van de ene verbazing in de andere vallen. En ineens veel meer mogelijkheden met hun gewassen kunnen doen.

  En dat er steeds meer machines ontwikkeld worden door de landbouwers die geschikt zijn voor de agro-(eco)logische landbouw vereisten en die innovatie gaat steeds sneller.

  -----

  Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op www.scopematters.com

  • 1 hr 28 min

Top Podcasts In Business

Prof G Markets
Vox Media Podcast Network
Money Rehab with Nicole Lapin
Money News Network
REAL AF with Andy Frisella
Andy Frisella #100to0
The Ramsey Show
Ramsey Network
The Money Mondays
Dan Fleyshman
Young and Profiting with Hala Taha
Hala Taha | YAP Media Network

You Might Also Like