22 episodes

Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.

Nieuw Voer Nieuw Voer

  • Business

Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.

  NV#23 Arjen van Buuren

  NV#23 Arjen van Buuren

  Met agro-(eco)logisch ondernemer Arjen van Buuren kijken we terug naar zijn ervaringen als rentmeesterschap op het landgoed Velhorst en Zenderense es bij Borne. Sinds hij en zijn vrouw Winny de landgronden pachten hebben ze een transformatie van het land in gang gezet. De biodiversiteit komt weer langzaam terug en met hun unieke plant rassen zitten in inmiddels in verschillende lokale en nationaal producten. Wat is hun formule en hoe zijn ze instaat de korte keten optimaal te benutten? En vooral ook wat zijn de lessen en inzichten als je de natuur zijn werk laat doen. Veel luister plezier en doe een duitje in het zakje voor meer gesprekken! 
  -------------

  Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

  -------------

  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

  Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

  • 1 hr 10 min
  NV#22 Marian Peters

  NV#22 Marian Peters

  Marian Peters is een van de aanjagers van de Nederlandse insectensector. Ze geeft ons een overzicht van wat er in Nederland en daarbuiten speelt, welke insectensoorten populair zijn en vooral ook wat nodig is om de insectenboeren te helpen opschalen. En wat blijkt, de opruimfunctie van insecten biedt volop kansen voor de landbouwsector om biomassa kringlopen natuurlijk te sluiten.

  -------------

  Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

  -------------

  Onbemind maakt onbekend. Dat lijkt ook voor insecten te gelden. We weten inmiddels wat hun toegevoegde waarde is en de rol die ze vervullen in het ecosysteem. De insectenteelt is nu nog een kleine sector met grote kansen. Niet alleen voor humane consumptie, ook voor de landbouw en biobased economie. Insecten zijn tot nog toe een onderbelichte speler in de landbouwtransitie. En dat is zonde, want zij hebben een grote rol te vervullen in de verwerking van natuurlijke meststoffen naar eiwitvol voedsel. Daarnaast kunnen ze ingezet worden als bodembemesters. Want ook de mest van insecten en hun exoskaletten zijn nuttige meststoffen voor bodems. Daarmee zijn zij de ontbrekende schakel in het sluiten van de kringlopen van de landbouw.

  New Generation Nutrition-  https://ngn.co.nl/
  Verenigde Nederlandse Insectenkwekers - https://venik.nl/

  -------------

  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

  Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

  • 1 hr 25 min
  NV#21 Ronald van Marlen

  NV#21 Ronald van Marlen

  De landbouwtransitie vraagt dat zowel de gangbare als de agro-ecologische landbouw elkaar een handreiking doen. Hoe kunnen we de boeren helpen om van het lineaire operationele landbouwmodel af te komen en te bewegen naar een circulair strategisch landbouwmodel? Het laatste model vraagt dat de boer een dirigent wordt van zijn natuurlijke systeem. Dat dit niet eenvoudig is, weet eco-expert Ronald van Marlen al te goed. Hij helpt wereldwijd boeren om te schakelen naar de agro-ecologische variant en kent als geen ander de impact hiervan. Het gaat over het delen van elkaars transitiepijnen en erkennen dat het ook anders kan. Dat vraagt om samenwerken en samen leren om een andere waardeketen op te tuigen. Eentje die meer ruimte biedt voor de sociaal-maatschappelijke component van de landbouwtransitie en denken vanuit de rentmeesterschap gedachte. Want wat de markt vraagt is nutriëntvolle voeding en daarvoor zijn gezonde bodems de basis. 

  -------------

  Zonder donaties kan ik je geen Nieuw Voer voorschotelen. Doe een donatie of een maandelijkse bijdrage via Petje.af/nieuwvoer of doneer wat dit gesprek je waard via deze link. Met jouw bijdrage help je Nieuw Voer vooruit! Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

  -------------

  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

  Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

  • 1 hr 23 min
  NV#20 Geert van der Veer (2de Ronde)

  NV#20 Geert van der Veer (2de Ronde)

  Een gedegen toekomstvisie op de landbouw? Daar ontbreekt het Nederland tegenwoordig aan. Eigenlijk als sinds het tijdelijke niet-voeden-maar-vullen beleid om het naoorlogse honger tij te keren. Het gevolg? De huidige polarisatie van en in de landbouw. Dat komt doordat Nederland zich vast lijkt te houden aan het oude mantra (vullen en efficiëntie). Dat terwijl er een transitie gaande is richting productie van voedsel met een hoger nutriëntengehalte (voeden en effectief) en meer biobased toepassingen uit de landbouw. Het is tijd voor een hoopvol plan dat richting geeft aan ons hedendaagse landbouwsysteem. Geert van der Veer vertelt hoe hij vanuit de Boerenraad de nodige beweging faciliteert om de belangen van de sector zo te organiseren dat het past bij huidige tijd en transitie. 

  Links: Boerenraad

  -------------

  Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Ondersteun ons met of een maandelijkse bijdrage via Petje.af/nieuwvoer of doneer wat dit gesprek je waard via deze link. Met jouw bijdrage help je Nieuw Voer vooruit! Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

  -------------

  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

  Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

  • 1 hr 15 min
  NV#19 Maarten van Schijndel

  NV#19 Maarten van Schijndel

  Water. Het is zo vanzelfsprekend. Maar de realiteit is: zonder water is er geen leven mogelijk. Wat we vaak niet kennen, is het verhaal van het watermolecuul. En wat de verrassende maar onverklaarbare eigenschappen zijn van water. Een onontdekte waterwereld die volop kansen biedt. Maarten van Schijndel is er ingedoken en vertelt over wetenschappers zoals Victor Schauberger en Luc Montaigner. Hun theorieën over vitaal water inspireren hem bij uitdagingen rond klimaatverandering, water en bodemgezondheid. Wat blijkt? Ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs wordt vitaal water breed toegepast. Bijvoorbeeld in de waterzuivering en regeneratieve landbouw. De volgende stap? Fundamenteel onderzoek,  grootschalige experimenten en een open blik. 

  -------------

  Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.  

  -------------

  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

  Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

  • 1 hr 14 min
  NV# 18 Thomas Uljee en Bert Mulder

  NV# 18 Thomas Uljee en Bert Mulder

  De smaak van Tomasu sojasaus. Daar kun je niet omheen. Maar Tomasu is meer dan dat. De oprichters zijn geen activisten, wel staan ze vooraan in de landbouwtransitie. Niet met strijdleuzen, maar door actief het goede voorbeeld te geven. Met de beste kwaliteit ingrediënten produceren ze een lokaal product met wereldwijde potentie. Ze gaan terug naar de logische basis; naar jezelf, naar je omgeving, naar de maatschappij. En naar de bodem. Daarmee laten ze zien dat radicale autonomie kan leiden tot winstgevende biologische kringlooplandbouw.

  Kijk voor meer info over Thomas Uljee, Bert Mulder en Tomasu sojasaus op hun website.
  Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. 

  Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.  

  Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl
  Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

  • 1 hr 24 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
NPR
Andy Frisella #100to0
BiggerPockets
Jocko DEFCOR Network
NPR

You Might Also Like

Tom Jessen & Maarten van Rossem / t-talks
Marc-Marie & Aaf