20 episodes

Chào mừng bạn đã đến với NIVIKI.COM PODCAST - Nơi chúng ta nói về công nghệ và cuộc sống.
BUILD THE FUTURE together!

NIVIKI Podcast - Công nghệ & Cuộc sốn‪g‬ Khoa Nguyen

  • Technology

Chào mừng bạn đã đến với NIVIKI.COM PODCAST - Nơi chúng ta nói về công nghệ và cuộc sống.
BUILD THE FUTURE together!

  #20: Chủ nghĩa độc thân - Khi độc thân là một sự lựa chọn

  #20: Chủ nghĩa độc thân - Khi độc thân là một sự lựa chọn

  "Độc thân vui vẻ" sẽ khiến bạn độc lập và thoả sức “tung hoành”, làm những việc mình thích, hiểu bản thân và khám phá năng của bản thân.

  • 10 min
  #19: Phễu

  #19: Phễu

  Nguyên lý cái phễu

  • 7 min
  #18: Trầm cảm

  #18: Trầm cảm

  Ai cũng sẽ có khó khăn riêng. 

  • 11 min
  #17: Content is King

  #17: Content is King

  Bạn có biết ai đã nói câu Content is King không và đã nói lúc nào? Câu này có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta? Cùng nghe podcast lần này nhé!

  • 9 min
  #16: Thời kỳ Phục Hưng

  #16: Thời kỳ Phục Hưng

  Thời kỳ Phục Hưng chính là phong trào đã khai sáng, phát triển văn minh nhân loại vượt bậc.

  Liệu hiện nay có phải thời kỳ Phục Hưng lần thứ 2 và bạn có là một phần của nó?

  • 11 min
  #15: 1 năm - 5 năm

  #15: 1 năm - 5 năm

  Chúng ta thường đánh giá cao những gì có thể làm được trong 1 năm nhưng lại đánh giá thấp những gì có thể làm được trong 5 năm

  • 9 min

Top Podcasts In Technology