8 episodes

I en tid hvor mange går bredt ut, går NORA motsatt vei. Dette er podcasten for deg som er interessert i kunstig intelligens og som ønsker å gå i dybden. Dersom du er virkelig interessert i maskinlæring og kunstig intelligens, kan du feste setebeltet og høre på ildsjeler som virkelig brenner for kunstig intelligens, og bli litt klokere.

I studio finner du Klas Pettersen,  daglig leder ved NORA og Morten Goodwin,  professor ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR). I hver episode får de besøk av en gjest som hjelper oss gravere dypere i deres spesialfelt.

NORA forklarer kunstig intelligens NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

  • Technology

I en tid hvor mange går bredt ut, går NORA motsatt vei. Dette er podcasten for deg som er interessert i kunstig intelligens og som ønsker å gå i dybden. Dersom du er virkelig interessert i maskinlæring og kunstig intelligens, kan du feste setebeltet og høre på ildsjeler som virkelig brenner for kunstig intelligens, og bli litt klokere.

I studio finner du Klas Pettersen,  daglig leder ved NORA og Morten Goodwin,  professor ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR). I hver episode får de besøk av en gjest som hjelper oss gravere dypere i deres spesialfelt.

  Episode 8 - Large Language Models: Bias & Reasoning

  Episode 8 - Large Language Models: Bias & Reasoning

  This podcast is a live recording from a panel discussion at the NORA Annual Conference 2023 hosted at the Scandic Ishavshotel, Tromsø. The title of the panel discussion was "Large Language Models: Bias & Reasoning" and featured Jill Walker Rettberg, Professor UiB, Per Egil Kummervold, National Library, Silje Strandengen. Morten Goodwin, Professor UiA, moderated the discussion.

  Episode 7 - Michael Riegler explains Artificial Intelligence

  Episode 7 - Michael Riegler explains Artificial Intelligence

  In this episode, you will meet Michael Riegler, who is a Norwegian researcher in AI with Austrian roots. He is working as a lead researcher at the Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet).


  Michael is a highly engaged researcher who wants to give something back to society. Much of his science is focused on the use of AI in health-related research. He has worked on medical applications in colonoscopy, cardiology, mental health and artificial human reproduction and much more.


  In this podcast you can hear about how Michael is creating artificial children using VR and AI and his experiences with language models such as GPT-3. We will discuss open science, the importance of open datasets and the role of synthetic data. We also discuss transparent, explainable and interpretable  AI, the trends in AI and the future of education within AI.


  He is part of the Young Academy of Norway (initiative for The Norwegian Academy of Science and Letters), several white papers on AI and ethics, AI and health, recently for the Norwegian AI in health sector.

  Episode 6 - Jim Tørresen forklarer roboter

  Episode 6 - Jim Tørresen forklarer roboter

  I denne episoden av podcasten NORA forklarer kunstig intelligens har vi med oss Jim Tørresen. Han er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo og en av Norges storheter innen roboter og kunstig intelligens. Han er utdannet innen datamaskin- arkitektur og -design ved NTNU. I 2006 var han med på å etablere forsknings- gruppen “Robotikk og intelligente systemer”, som han har ledet siden 2007. Han har vært gjesteforsker ved Kyoto University i Japan, og gjesteprofessor ved Cornell University i USA.


  Tørresen interesserer seg for maskinvaredesign, maskinlæring, kunstig intelligens og robotikk, og å se på bruken av slik teknologi innen ulike anvendelsesområder. Han er en av de få som både forsker på maskinlæring, robotikk, anvendelse, bioinspiserert teknologi, etikk, og juss. Han har også vært involvert i populærvitenskapelig formidling gjennom foredrag og å skrive en populærvitenskapelig bok – “Hva er kunstig intelligens”.

  Episode 5 - Pinar Heggernes forklarer algoritmer og kompleksitetsteori

  Episode 5 - Pinar Heggernes forklarer algoritmer og kompleksitetsteori

  Det finnes problemer som vi ikke har klart å finne effektive algoritmer for, og hvilke problemer som vi har effektive algoritmer for, hvilke problemer er uhåndterbare og hvilke problemer er uløselige er et stort forskningsfelt. I denne podcasten snakker vi blant annet om klassene NP og P og forklarer hva det vil si at et problem er NP-komplett. Og vi snakker om stopp-problemet (halting problem) - kan maskinlæring brukes for å gå løs på dette problemet?


   


  I denne episoden er Pinar Heggernes gjest. Akkurat nå er Pinar kanskje aller mest mest kjent for at hun er valgt til prorektor ved UiB. Hun er professor og instituttleder for Institutt for informatikk, hun sitter i styret i Norges Forskningsråd og er styreleder for NORA. Men hun er også en aktiv forsker innenfor fagfeltet “algoritmer” (inkludert kompleksitet, kjøretid, P=NP, effektive algoritmer som kan få dataprogram til å gå så raskt som mulig) og har blant annet forsket på problemer som er aktuelle i forbindelse med årets Abelpris: "kompleksitetsteori" – som handler om hvilke problemer som vi har effektive algoritmer for, hvilke problemer er uhåndterbare og hvilke problemer er uløselige. 

  Episode 4 - Lilja Øvrelid forklarer kunstig intelligens innen språkteknologi

  Episode 4 - Lilja Øvrelid forklarer kunstig intelligens innen språkteknologi

  Språkteknologi er et område innenfor kunstig intelligens som har gjort enorme fremskritt de senere årene. Det er produsert modeller som er enormt store, som det nevrale nettverket GPT-3 med sine 175 milliarder parametre, og nå switch transformer som har over en billion parametre.


  I denne episoden graver vi oss dypt ned i språkmodeller sammen med Lilja Øvrelid, som er professor ved Universitetet i Oslo og leder for Forskningsgruppen for språkteknologi. Hun fokuserer på ulike typer syntaktisk og semantisk prosessering av naturlig språk med maskinlæring, som avhengighetsparsering (dependency parsing), negasjon, spekulasjonsanalyse og sentimentanalyse. Hun har jobbet med utvikling av ressurser for maskinlæring, utvikling av systemer som automatiserer syntaktisk og semantisk analyse av språk, samt anvendelse av disse systemene i nedstrømsoppgaver (down stream tasks). Lilja har tallrike høythengende publikasjoner på området og er rett person når vi skal forsøke å forstå disse språkmodellene og hva de kan brukes til.

  Episode 3 - Håvard Danielsen forklarer kunstig intelligens innen kreftbehandling

  Episode 3 - Håvard Danielsen forklarer kunstig intelligens innen kreftbehandling

  I denne episoden snakker vi om kunstig intelligens og medisin!  I januar kom det en spennende artikkel i Nature review cancer fra en norsk gruppe med tittel “Designing deep learning studies in cancer diagnostics”, og samme gruppe hadde en artikkel om dyplæring i Lancet i fjor. Bak artiklene står prosjektet DoMore! - et fyrtårnprosjekt finansiert av Forskningsrådet. 


  Gjest I denne podcasten er professor Håvard Danielsen. Danielsen er leder av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus HF, professor II ved Institutt for Informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo og Visiting Professor of Cancer Informatics ved universitetet i Oxford, England. Han er også Honorary Professor i medisin ved universitetet i Soochow, Kina. Og ikke minst - Danielsen er prosjektleder for DoMore!


  I denne episoden får vi høre mer om hvordan kunstig intelligens brukes for å klassifisere pasientens risiko for tilbakefall og død av tarmkreft og andre kreftformer. Kunstig intelligens brukt i kreftdiagnostikk viser ofte veldig gode resultater i forskningsprosjekter. Vi får også høre Danielsens tanker om hva som skal til for å overføre forskningsresultatene til klinikk, slik at algoritmene kommer pasienter til gode.

Top Podcasts In Technology

The New York Times
Lex Fridman
Ben Gilbert and David Rosenthal
Boston Consulting Group BCG
Jason Calacanis
NPR