11 episodes

Nordea Markets fra innsiden er en podcast som gir deg perspektiver på økonomien og markedene sett fra innsiden av Nordens største meglerhus

Nordea Markets Insights Norway Nordea Markets

  • Business

Nordea Markets fra innsiden er en podcast som gir deg perspektiver på økonomien og markedene sett fra innsiden av Nordens største meglerhus

  Norske kroner er avhengig av det amerikanske presidentvalget

  Norske kroner er avhengig av det amerikanske presidentvalget

  En avklaring av det amerikanske presidentvalget vil kunne redusere usikkerheten i markedet og dermed bidra til sterkere NOK. Mangelen på en avklaring kan gi kaos og svak kronekurs. Vi diskuterer også hvilken påvirkning Biden kan ha på amerikansk politikk, økonomisk vekst og inflasjon.

  • 9 min
  Hvorfor så overrasket?

  Hvorfor så overrasket?

  Forrige ukes statsbudsjett ble av mange omtalt som overraskende siden oljepengebruken allerede neste år er nede på handlingsregelen. Men er det egentlig så overraskende at arbeidstakere som kommer tilbake på jobb ikke trenger ledighetstrygd fra NAV?

  Vi diskuterer også effekten det amerikanske valget kan ventes å ha på lange renter.

  • 8 min
  Aktivitet, Covid-19 og renter

  Aktivitet, Covid-19 og renter

  Ledigheten faller og aktiviteten i økonomien tar seg opp, pessimistene peker på at smitten også tar seg opp, men dødeligheten er lav. Usikkerhet og risiko burde bety stort utfallsrom på begge sider av markedets forventningsverdi vi tenker allikevel at markedet nå legger for stor vekt på nedsiden for de kommende månedene.

  • 9 min
  Norges Bank bryr seg mer om Covid-19 enn om boligmarkedet

  Norges Bank bryr seg mer om Covid-19 enn om boligmarkedet

  Vi ser nærmere på forrige ukes meldinger fra rentemøtet i Norges Bank, videre også tilførsel av ny likviditet og utsiktene for en sterkere krone etter de siste ukenes ras.

  Disclaimer:
  All opinions and estimates in this podcast are, regardless of source, given in good faith, and may only be valid as of the stated publication date and are subject to change without notice. The podcast is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as the basis for any investment decision. This publication or report has been prepared by Nordea Markets as general information for private use of investors to whom the publication or report has been distributed, but it is not intended as a personal recommendation of particular financial instruments or strategies and thus it does not provide individually tailored investment advice, and does not take into account the individual investor’s particular financial situation, existing holdings or liabilities, investment knowledge and experience, investment objective and horizon or risk profile and preferences. The investor must particularly ensure the suitability of an investment as regards his/her financial and fiscal situation and investment objectives. The investor bears the risk of losses in connection with an investment. Before acting on any information in this publication or report, it is recommendable to consult one’s financial advisor.

  • 8 min
  Aksjemarkedet faller, men lange renter går sideveis

  Aksjemarkedet faller, men lange renter går sideveis

  Norges Bank legger frem ny renteprognose neste uke, vi ser nærmere på hva man kan forvente seg fra den kanten. Den siste tiden har vi også sett et fall i aksjemarkedet uten at det har endret lange renter noe særlig, hvordan henger det sammen og hva kan vi vente fremover.

  • 9 min
  NOK følger aksjemarkedet, er det bare et spørsmål om risikoappetitt?

  NOK følger aksjemarkedet, er det bare et spørsmål om risikoappetitt?

  Vi har sett litt nærmere på sammenhengen mellom NOK og aksjemarkedet og funnet aktørgruppe i markedet som vi mener forklarer sammenhengen bedre enn at NOK bare er en risikoaktiva.

  • 9 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To