6 min

NostalGeeks & Kristopher Schau - Skal Vi Leke? - Episode 03 - Disney's Rad Repetin' Tarzan NostalGeeks

    • Leisure

 Kristopher Schau og Thomas Meier snakker om obskure og ulovlige leker.

Leketøy: Disney's Rad Repetin' Tarzan
Årstall: 1999
Produsent: Mattel

Opptak fra God Morgen Frode 28.01.2022 - Episode 171
Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

 Kristopher Schau og Thomas Meier snakker om obskure og ulovlige leker.

Leketøy: Disney's Rad Repetin' Tarzan
Årstall: 1999
Produsent: Mattel

Opptak fra God Morgen Frode 28.01.2022 - Episode 171
Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

6 min