1 hr 9 min

O Bitcoin, Where art thou - Key management(S01E07) Shir ya Khat | Persian Blockchain Podcast

    • Technology

قسمت هفتم - پادکست شیر یا خط
در این قسمت می خواهیم درباره اینکه بیتکوین را چگونه نگهداری کنیم و نحوه عملکرد تراکنش های بیتکوین به چه صورت است صحبت کنیم.
بطور کلی آدرس بیتکوین چیست؟
کلید عمومی به چه چیزی گفته می شود و تفاوت آن با کلید خصوصی چیست؟
فناوری کلید عمومی و خصوصی از قدیم بوده و به روش های مختلفی از آن استفاده می شده. اما مورد استفاده آن ها در دیجی ارزهایی مثل بیتکوین چیست؟
این کلیدها در https چگونه عمل می کنند؟
کلید عمومی و کلید خصوصی در پروسه رمزنگاری معنی پیدا می کند، به توضیح این مطلب نیز خواهیم پرداخت.
میزان امنیت SHA-256 که الگوریتم استفاده شده در بیتکوین است چقدر است؟
کلید خصوصی دارای مقداری ارزش است. آن ارزش یا آن بیتکوین چگونه به کلید خصوصی شما ارزش می دهد و چرا باید کلید خصوصی را بصورت امن نگهداری کرد؟
چه روش هایی برای نگهداری کلید خصوصی وجود دارد و روش هایی مثل کیف پول سخت افزاری یا کیف پول های کاغذی چگونه کار می کنند؟
کیف پول مشترک چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
چه نکاتی را باید در نظر گرفت تا بتوان به یک کیف پول وبی اعتماد کرد؟
کلید عمومی مستر و کلید خصوصی مستر چیست؟
در روش چند امضایی، کارمزد بیشتری باید پرداخت شود که یکی از معایب این روش است، در ادامه به مزایا و معایب هر روش خواهیم پرداخت.
به این موضوع می پردازیم که وقتی گفته می شود آدرس بیتکوین غیرقابل ردیابی است به چه معناست؟
در ادامه به بررسی بازار هفتگی بیتکوین و قیمت آن در یک هفته گذشته خواهیم پرداخت.
----------------------------------------------------------------

نهم اردیبهشت ۱۳۹۶
29 April 2017

قسمت هفتم - پادکست شیر یا خط
در این قسمت می خواهیم درباره اینکه بیتکوین را چگونه نگهداری کنیم و نحوه عملکرد تراکنش های بیتکوین به چه صورت است صحبت کنیم.
بطور کلی آدرس بیتکوین چیست؟
کلید عمومی به چه چیزی گفته می شود و تفاوت آن با کلید خصوصی چیست؟
فناوری کلید عمومی و خصوصی از قدیم بوده و به روش های مختلفی از آن استفاده می شده. اما مورد استفاده آن ها در دیجی ارزهایی مثل بیتکوین چیست؟
این کلیدها در https چگونه عمل می کنند؟
کلید عمومی و کلید خصوصی در پروسه رمزنگاری معنی پیدا می کند، به توضیح این مطلب نیز خواهیم پرداخت.
میزان امنیت SHA-256 که الگوریتم استفاده شده در بیتکوین است چقدر است؟
کلید خصوصی دارای مقداری ارزش است. آن ارزش یا آن بیتکوین چگونه به کلید خصوصی شما ارزش می دهد و چرا باید کلید خصوصی را بصورت امن نگهداری کرد؟
چه روش هایی برای نگهداری کلید خصوصی وجود دارد و روش هایی مثل کیف پول سخت افزاری یا کیف پول های کاغذی چگونه کار می کنند؟
کیف پول مشترک چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
چه نکاتی را باید در نظر گرفت تا بتوان به یک کیف پول وبی اعتماد کرد؟
کلید عمومی مستر و کلید خصوصی مستر چیست؟
در روش چند امضایی، کارمزد بیشتری باید پرداخت شود که یکی از معایب این روش است، در ادامه به مزایا و معایب هر روش خواهیم پرداخت.
به این موضوع می پردازیم که وقتی گفته می شود آدرس بیتکوین غیرقابل ردیابی است به چه معناست؟
در ادامه به بررسی بازار هفتگی بیتکوین و قیمت آن در یک هفته گذشته خواهیم پرداخت.
----------------------------------------------------------------

نهم اردیبهشت ۱۳۹۶
29 April 2017

1 hr 9 min

Top Podcasts In Technology