27 min

O stracie i zaczynaniu od nowa Zdrowa Głowa

    • Mental Health

Wierzymy w to, że świat jest przewidywalny, a nasze plany na przyszły miesiąc, rok, czy te długoterminowe z dużym prawdopodobieństwem się spełnią. Wiara w przewidywalność i sprawczość dają nam poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli znamy zasady gry, to możemy pozwolić sobie na pewne przewidywania, obliczenia, estymacje i to sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Zawsze istnieje ryzyko porażki, jak w każdej grze, ale są takie ramy, w których wiemy co i jak działa. Dzięki temu też możemy wyznaczać sobie cele oraz realizować plany, które przekładają się na poprawę funkcjonowania. Niemniej, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem… O potrzebie przewidywalności, o stracie - jej etapach i radzeniu sobie z nimi oraz o zaczynaniu od nowa mówi psycholożka i psychoterapeutka Joanna Gutral. Podcast powstał we współpracy z HBO Polska i jest inspirowany serialem „Od nowa” (do oglądania na HBO i HBO GO).

Wierzymy w to, że świat jest przewidywalny, a nasze plany na przyszły miesiąc, rok, czy te długoterminowe z dużym prawdopodobieństwem się spełnią. Wiara w przewidywalność i sprawczość dają nam poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli znamy zasady gry, to możemy pozwolić sobie na pewne przewidywania, obliczenia, estymacje i to sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Zawsze istnieje ryzyko porażki, jak w każdej grze, ale są takie ramy, w których wiemy co i jak działa. Dzięki temu też możemy wyznaczać sobie cele oraz realizować plany, które przekładają się na poprawę funkcjonowania. Niemniej, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem… O potrzebie przewidywalności, o stracie - jej etapach i radzeniu sobie z nimi oraz o zaczynaniu od nowa mówi psycholożka i psychoterapeutka Joanna Gutral. Podcast powstał we współpracy z HBO Polska i jest inspirowany serialem „Od nowa” (do oglądania na HBO i HBO GO).

27 min