8 min

#Občianska: City a emócie | Psychológia Schooltag

    • Education

Slová „cit“ a „emócia“ sa často používajú ako synonymá, aj keď v skutočnosti je ich význam trochu odlišný: emócie sú nižšie citové prejavy, ktoré sú spojené skôr s uspokojovaním našich primárnych potrieb a sú krátkodobejšie. Naopak city sú považované za vyššie prejavy a sú spájané s uspokojovaním našich vyšších potrieb – potreba medziľudských vzťahov, krásy, a tak ďalej. Dôležité je aj slovo afekt, čo je krátkodobý citový skrat, počas ktorého môže dôjsť k strate kontroly nad sebou samým. Ďalšími emocionálnymi stavmi sú nálady, ktoré sú normálne a ide o dlhodobejší stav. Vášne sú intenzívne, podobne ako afekty, no nepohltia človeka natoľko, aby stratil kontrolu.

Viac info:
https://www.schooltag.sk/
https://www.instagram.com/schooltag.sk/

Slová „cit“ a „emócia“ sa často používajú ako synonymá, aj keď v skutočnosti je ich význam trochu odlišný: emócie sú nižšie citové prejavy, ktoré sú spojené skôr s uspokojovaním našich primárnych potrieb a sú krátkodobejšie. Naopak city sú považované za vyššie prejavy a sú spájané s uspokojovaním našich vyšších potrieb – potreba medziľudských vzťahov, krásy, a tak ďalej. Dôležité je aj slovo afekt, čo je krátkodobý citový skrat, počas ktorého môže dôjsť k strate kontroly nad sebou samým. Ďalšími emocionálnymi stavmi sú nálady, ktoré sú normálne a ide o dlhodobejší stav. Vášne sú intenzívne, podobne ako afekty, no nepohltia človeka natoľko, aby stratil kontrolu.

Viac info:
https://www.schooltag.sk/
https://www.instagram.com/schooltag.sk/

8 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Slate Podcasts
Daily Stoic
The Atlantic