42 min

Ochrona własności intelektualnej DEKOMPRESOR /PRAWO

    • Business

Zagadnienie ochrony własności intelektualnej obejmuje wiele przejawów ludzkiej działalności w zakresie tworzenia nowych idei, rozwiązań przemysłowych, utworów literackich, muzyki czy filmów. Ochrona własności jest regulowana przez różne ustawy takie jak np. prawo przemysłowe czy ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W rozmowie z Panią Agnieszką Banrowską porozmawialiśmy o kilku przejawach ochrony własności intelektualnej obejmującej ochronę patentów, znaków towarowych i o prawach autorskich. Każdy z tych rodzajów ochrony jest inaczej traktowany przez prawo. Różne są drogi uzyskiwania ochrony, zróżnicowane są ceny i okresy ochrony prawnej oraz różny jest zasięg terytorialny ochrony. W rozmowie odnieśliśmy się również do konfliktu pomiędzy Apple i Samsungiem na polu ochrony patentowej i wskazaliśmy, iż ochrona własności intelektualnej może być skutecznie wykorzystywana do realizacji celów marketingowych i strategicznych.

Zagadnienie ochrony własności intelektualnej obejmuje wiele przejawów ludzkiej działalności w zakresie tworzenia nowych idei, rozwiązań przemysłowych, utworów literackich, muzyki czy filmów. Ochrona własności jest regulowana przez różne ustawy takie jak np. prawo przemysłowe czy ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W rozmowie z Panią Agnieszką Banrowską porozmawialiśmy o kilku przejawach ochrony własności intelektualnej obejmującej ochronę patentów, znaków towarowych i o prawach autorskich. Każdy z tych rodzajów ochrony jest inaczej traktowany przez prawo. Różne są drogi uzyskiwania ochrony, zróżnicowane są ceny i okresy ochrony prawnej oraz różny jest zasięg terytorialny ochrony. W rozmowie odnieśliśmy się również do konfliktu pomiędzy Apple i Samsungiem na polu ochrony patentowej i wskazaliśmy, iż ochrona własności intelektualnej może być skutecznie wykorzystywana do realizacji celów marketingowych i strategicznych.

42 min

Top Podcasts In Business

REAL AF with Andy Frisella
Andy Frisella #100to0
Money Rehab with Nicole Lapin
Money News Network
The Ramsey Show
Ramsey Network
Young and Profiting with Hala Taha
Hala Taha | YAP Media Network
The Money Mondays
Dan Fleyshman
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC

More by DEKOMPRESOR

DEKOMPRESOR /PRAWO
DEKOMPRESOR
DEKOMPRESOR /GRY
DEKOMPRESOR
DEKOMPRESOR /TECHNOLOGIA
DEKOMPRESOR
DEKOMPRESOR
DEKOMPRESOR