56 min

Odcinek 18: Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne? Piotr Konopka i Monika Hołymczuk Po Ludzku o Pieniądzach

    • Business

Dziś przypominam kolejny z naszych najbardziej popularnych podcastów – rozmowę z Piotrem Konopką i Moniką Hołymczuk.
Rozmawiamy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mitach i stereotypach w myśleniu na temat współpracy z nimi.
Mówimy też o sposobach, w jaki ludzie myślą o niepełnosprawności – ci, których ona dotyczy, a także ich otoczenie. I jak te sposoby przekładają się na funkcjonowanie w środowisku pracy. Oraz o tym, jak określenie „składka na PFRON” zmienia prawdziwe znaczenie tego przepisu.
Z Moniką i Piotrem rozmawiam o tym:
- czy firma musi się szczególnie przygotować do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- jakie są wymogi formalne związane z ich zatrudnianiem, czy musimy mieć specjalną infrastrukturę,
- co trzeba zmienić w kulturze organizacyjnej firmy, aby była ona gotowa na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,
- co sprzyja, a co jest przeszkodą we współpracy osób bez orzeczeń z osobami niepełnosprawnymi,
- z jakimi barierami i stereotypami spotykają się podczas rekrutacji,
- dlaczego zatrudnianie niepełnosprawnych się opłaca,
- jaką radę mogą dać młodym osobom niepełnosprawnym, które dopiero startują na rynku pracy.

Polecam słuchaniu i refleksji.

Dziś przypominam kolejny z naszych najbardziej popularnych podcastów – rozmowę z Piotrem Konopką i Moniką Hołymczuk.
Rozmawiamy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mitach i stereotypach w myśleniu na temat współpracy z nimi.
Mówimy też o sposobach, w jaki ludzie myślą o niepełnosprawności – ci, których ona dotyczy, a także ich otoczenie. I jak te sposoby przekładają się na funkcjonowanie w środowisku pracy. Oraz o tym, jak określenie „składka na PFRON” zmienia prawdziwe znaczenie tego przepisu.
Z Moniką i Piotrem rozmawiam o tym:
- czy firma musi się szczególnie przygotować do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- jakie są wymogi formalne związane z ich zatrudnianiem, czy musimy mieć specjalną infrastrukturę,
- co trzeba zmienić w kulturze organizacyjnej firmy, aby była ona gotowa na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,
- co sprzyja, a co jest przeszkodą we współpracy osób bez orzeczeń z osobami niepełnosprawnymi,
- z jakimi barierami i stereotypami spotykają się podczas rekrutacji,
- dlaczego zatrudnianie niepełnosprawnych się opłaca,
- jaką radę mogą dać młodym osobom niepełnosprawnym, które dopiero startują na rynku pracy.

Polecam słuchaniu i refleksji.

56 min

Top Podcasts In Business