22 min

Odcinek 52: Co się zmieniło w PPK w związku z pandemią? Krzysztof Morawski Po Ludzku o Pieniądzach

    • Business

Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Morawski - ekspert z Generali Investments TFI. Krzysztof opowie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i o tym, jak w obecnej sytuacji wygląda wdrażanie programu i oszczędzania w nim– co zmieniło się dla pracodawców, a co dla pracowników.

Z naszej rozmowy dowiecie się:
- jak ten program funkcjonuje w obecnej sytuacji związanej z pandemią,
- jakie zapisy dotyczące PPK zawiera ogłoszona niedawno tzw. Tarcza Antykryzysowa,
- czym skutkuje niedotrzymanie terminu wdrożenia PPK,
- co zmiana terminów oznacza dla pracodawców,
- co zmienia się dla pracowników w związku z tym przesunięciem,
- kiedy wejdą w życie te zmiany,
- jaki wpływ na długoterminowe oszczędzanie na emeryturę ma obecna sytuacja,
- jaki wpływ mają okresy bessy i hossy na oszczędności w PPK,
- czy teraz jest dobry moment na przystąpienie do PPK,
- jak jest z wypłatą w tzw. wyjątkowych sytuacjach,
- czy z wypłatą z PPK trzeba czekać do emerytury,
- co się dzieje z pieniędzmi na PPK, gdy pracownik ma przerwę w zatrudnieniu,
- jak Generali Investments TFI pomaga pracodawcom we wdrożeniu PPK w obecnej sytuacji,
- dlaczego opłaca się być w PPK.

Zapraszam do wysłuchania.


Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.

Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Morawski - ekspert z Generali Investments TFI. Krzysztof opowie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i o tym, jak w obecnej sytuacji wygląda wdrażanie programu i oszczędzania w nim– co zmieniło się dla pracodawców, a co dla pracowników.

Z naszej rozmowy dowiecie się:
- jak ten program funkcjonuje w obecnej sytuacji związanej z pandemią,
- jakie zapisy dotyczące PPK zawiera ogłoszona niedawno tzw. Tarcza Antykryzysowa,
- czym skutkuje niedotrzymanie terminu wdrożenia PPK,
- co zmiana terminów oznacza dla pracodawców,
- co zmienia się dla pracowników w związku z tym przesunięciem,
- kiedy wejdą w życie te zmiany,
- jaki wpływ na długoterminowe oszczędzanie na emeryturę ma obecna sytuacja,
- jaki wpływ mają okresy bessy i hossy na oszczędności w PPK,
- czy teraz jest dobry moment na przystąpienie do PPK,
- jak jest z wypłatą w tzw. wyjątkowych sytuacjach,
- czy z wypłatą z PPK trzeba czekać do emerytury,
- co się dzieje z pieniędzmi na PPK, gdy pracownik ma przerwę w zatrudnieniu,
- jak Generali Investments TFI pomaga pracodawcom we wdrożeniu PPK w obecnej sytuacji,
- dlaczego opłaca się być w PPK.

Zapraszam do wysłuchania.


Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.

22 min

Top Podcasts In Business