27 min

Odcinek 71: Jak zabezpieczyć swój majątek przy prowadzeniu działalności gospodarczej? P.Kantorowski Po Ludzku o Pieniądzach

    • Business

Dzisiaj moich gościem jest Piotr Kantorowski – prawnik i podcaster z „Prawo dla biznesu”. Rozmawiamy o tym , jak zabezpieczyć prywatny majątek prowadząc działalność gospodarczą oraz o mitach związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

Z naszej rozmowy dowiecie się:
- jak nie stracić majątku osobistego prowadząc biznes,
- czy rozpoczęcie własnego biznesu wiąże się z koniecznością jego rejestracji,
- czy jeśli mamy działalność nierejestrową obowiązują nas przepisy dotyczące działalności rejestrowej, takie jak np. RODO?
- kto może założyć działalność nierejestrową,
- czy jeśli prowadzimy działalność wpisaną do CEIDG, nasz majątek prywatny jest chroniony,
- czy prowadząc spółkę z o.o. nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za jej działania,
- czy małe biznesy także mogą być spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością,
- czy prowadząc sp. z o o. nie płacimy ZUS-u,
- czy ma znaczenie to, jak nazwiemy naszą firmę,
- czy aby nie płacić podatków, trzeba mieć duże koszty,
- jakie konsekwencje grożą za szkalowanie konkurencji i pozyskiwanie pozytywnych opinii na temat naszej działalność, jeśli pozyskujemy je odpłatnie.

Zapraszam do wysłuchania.


Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.

Dzisiaj moich gościem jest Piotr Kantorowski – prawnik i podcaster z „Prawo dla biznesu”. Rozmawiamy o tym , jak zabezpieczyć prywatny majątek prowadząc działalność gospodarczą oraz o mitach związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

Z naszej rozmowy dowiecie się:
- jak nie stracić majątku osobistego prowadząc biznes,
- czy rozpoczęcie własnego biznesu wiąże się z koniecznością jego rejestracji,
- czy jeśli mamy działalność nierejestrową obowiązują nas przepisy dotyczące działalności rejestrowej, takie jak np. RODO?
- kto może założyć działalność nierejestrową,
- czy jeśli prowadzimy działalność wpisaną do CEIDG, nasz majątek prywatny jest chroniony,
- czy prowadząc spółkę z o.o. nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za jej działania,
- czy małe biznesy także mogą być spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością,
- czy prowadząc sp. z o o. nie płacimy ZUS-u,
- czy ma znaczenie to, jak nazwiemy naszą firmę,
- czy aby nie płacić podatków, trzeba mieć duże koszty,
- jakie konsekwencje grożą za szkalowanie konkurencji i pozyskiwanie pozytywnych opinii na temat naszej działalność, jeśli pozyskujemy je odpłatnie.

Zapraszam do wysłuchania.


Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.

27 min

Top Podcasts In Business