23 min

Odcinek 8: Co oznacza tajemniczy skrót IKZE? Łukasz Tymoszuk Po Ludzku o Pieniądzach

    • Business

W jaki sposób IKZE może stać się Twoim ulubionym hasłem po 65. roku życia? I dlaczego to najlepszy prezent na 18stkę? Co w ogóle oznacza ten skrót? Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Tymoszuk, ekspert Generali Investment TI S.A.
Z odcinka dowiecie się:
- Czym jest IKZE i na czym polega ten produkt?
- Jaka jest przewaga IKZE nad kontem bankowym?
- Co wspólnego ma IKZE z ulgą podatkową?
- Dlaczego IKZE to najlepszy prezent na 18stkę?
- W jakim wieku najlepiej zainteresować się tego typu kontem?
Zapraszam do wysłuchania!
________________________________
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.
Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter promocyjny lub reklamowy.

W jaki sposób IKZE może stać się Twoim ulubionym hasłem po 65. roku życia? I dlaczego to najlepszy prezent na 18stkę? Co w ogóle oznacza ten skrót? Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Tymoszuk, ekspert Generali Investment TI S.A.
Z odcinka dowiecie się:
- Czym jest IKZE i na czym polega ten produkt?
- Jaka jest przewaga IKZE nad kontem bankowym?
- Co wspólnego ma IKZE z ulgą podatkową?
- Dlaczego IKZE to najlepszy prezent na 18stkę?
- W jakim wieku najlepiej zainteresować się tego typu kontem?
Zapraszam do wysłuchania!
________________________________
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.
Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter promocyjny lub reklamowy.

23 min

Top Podcasts In Business