29 min

Olav Bergene Holm | Joh 15:12-17 Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

    • Christianity

04.09.2022 | Søndagsmøte på Fossnes

04.09.2022 | Søndagsmøte på Fossnes

29 min