19 episodes

💡 Let your ideas go...
💠 Digital Marketer
📚 Business and development consultant

💠 Follow me on Instagram
@omidfakhar.ir

Omid Fakhar | امید فخا‪ر‬ Omid Fakhar

  • Education
  • 3.8 • 5 Ratings

💡 Let your ideas go...
💠 Digital Marketer
📚 Business and development consultant

💠 Follow me on Instagram
@omidfakhar.ir

  The 5 Second Rule | قسمت هفتم (پایان) - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  The 5 Second Rule | قسمت هفتم (پایان) - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  یک واقعیت درباره انسان‌ها این است که ما طراحی نشده‌ایم تا کارهای سخت و ناراحت کننده و یا ترسناک را انجام دهیم. مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که از ما در برابر آن دسته از کارها محافظت کند، چون مغز ما تلاش می‌کند تا ما را زنده نگه دارد.

  شما فقط هنگام انجام کارهای آسان، احساس انگیزه می‌کنید و هنگام مواجهه با کارهای مهم و سخت‌تر احساس ترس دارید اما چرا؟

  چون مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که به هر قیمتی، جلوی ما را بگیرد تا کاری انجام ندهیم که امکان داشته باشد آسیب ببینیم. مغز ما این کار را با به شک انداختن ما انجام می‌دهد.

  🎯شماهم مانند مثال این قسمت از فرصت های خود استفاده کرده اید یا الان حسرت آن را می خورید؟

  • 4 min
  The 5 Second Rule | قسمت ششم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  The 5 Second Rule | قسمت ششم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  یک واقعیت درباره انسان‌ها این است که ما طراحی نشده‌ایم تا کارهای سخت و ناراحت کننده و یا ترسناک را انجام دهیم. مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که از ما در برابر آن دسته از کارها محافظت کند، چون مغز ما تلاش می‌کند تا ما را زنده نگه دارد.

  شما فقط هنگام انجام کارهای آسان، احساس انگیزه می‌کنید و هنگام مواجهه با کارهای مهم و سخت‌تر احساس ترس دارید اما چرا؟

  چون مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که به هر قیمتی، جلوی ما را بگیرد تا کاری انجام ندهیم که امکان داشته باشد آسیب ببینیم. مغز ما این کار را با به شک انداختن ما انجام می‌دهد.

  🎯شماهم مانند مثال این قسمت از فرصت های خود استفاده کرده اید یا الان حسرت آن را می خورید؟

  • 3 min
  The 5 Second Rule | قسمت پنجم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  The 5 Second Rule | قسمت پنجم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  یک واقعیت درباره انسان‌ها این است که ما طراحی نشده‌ایم تا کارهای سخت و ناراحت کننده و یا ترسناک را انجام دهیم. مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که از ما در برابر آن دسته از کارها محافظت کند، چون مغز ما تلاش می‌کند تا ما را زنده نگه دارد.

  شما فقط هنگام انجام کارهای آسان، احساس انگیزه می‌کنید و هنگام مواجهه با کارهای مهم و سخت‌تر احساس ترس دارید اما چرا؟

  چون مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که به هر قیمتی، جلوی ما را بگیرد تا کاری انجام ندهیم که امکان داشته باشد آسیب ببینیم. مغز ما این کار را با به شک انداختن ما انجام می‌دهد.

  🎯شماهم مانند مثال این قسمت از فرصت های خود استفاده کرده اید یا الان حسرت آن را می خورید؟

  • 3 min
  The 5 Second Rule | قسمت چهارم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  The 5 Second Rule | قسمت چهارم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  یک واقعیت درباره انسان‌ها این است که ما طراحی نشده‌ایم تا کارهای سخت و ناراحت کننده و یا ترسناک را انجام دهیم. مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که از ما در برابر آن دسته از کارها محافظت کند، چون مغز ما تلاش می‌کند تا ما را زنده نگه دارد.

  شما فقط هنگام انجام کارهای آسان، احساس انگیزه می‌کنید و هنگام مواجهه با کارهای مهم و سخت‌تر احساس ترس دارید اما چرا؟

  چون مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که به هر قیمتی، جلوی ما را بگیرد تا کاری انجام ندهیم که امکان داشته باشد آسیب ببینیم. مغز ما این کار را با به شک انداختن ما انجام می‌دهد. 

  🎯شماهم مانند مثال این قسمت از فرصت های خود استفاده کرده اید یا الان حسرت آن را می خورید؟

  • 3 min
  The 5 Second Rule | قسمت سوم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  The 5 Second Rule | قسمت سوم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  مل رابینز ابزار مفیدی را در کتاب «قانون 5 ثانیه» معرفی می­ کند که در همه­ زمینه ­های زندگی کاربرد دارد. قانون 5 ثانیه می ­تواند در هر لحظه از زندگی روزمره و در مواجهه با دشواری، عدم قطعیت و ترس موثر واقع شود. این قانون ممکن است در بهبود وضعیت سلامت، افزایش بهره­ وری و مقابله با تاخیر­کاری کمک کند. رابینز به شجاع شدن و بیرون رفتن از منطقه­ راحتی کمک می­ کند و از همه مهم ­تر، او توضیح می ­دهد که کنترل و تغییر ایجاد کردن آسان است!

  • 3 min
  The 5 Second Rule | قسمت دوم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  The 5 Second Rule | قسمت دوم - خلاصه کتاب قانون 5ثانیه

  مل رابینز ابزار مفیدی را در کتاب «قانون 5 ثانیه» معرفی می­ کند که در همه­ زمینه ­های زندگی کاربرد دارد. قانون 5 ثانیه می ­تواند در هر لحظه از زندگی روزمره و در مواجهه با دشواری، عدم قطعیت و ترس موثر واقع شود. این قانون ممکن است در بهبود وضعیت سلامت، افزایش بهره­ وری و مقابله با تاخیر­کاری کمک کند. رابینز به شجاع شدن و بیرون رفتن از منطقه­ راحتی کمک می­ کند و از همه مهم ­تر، او توضیح می ­دهد که کنترل و تغییر ایجاد کردن آسان است!

  • 4 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

7101371MRk2 ,

انتقاد

آهنگ پیش ضمینه و خوانش املایی بیشتر خواب آوره تا اینکه انگیزه برای ادامه ی گوش دادن داشته باشیم

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To