12 episodes

Ordlab rækker ud og lytter til de professionelle omkring undervisning af ordblinde. Det kommer der spændende samtaler ud af, der kan interessere alle - ikke mindst kolleger, ordblinde, pårørende og ledere på arbejdspladser. Når vi samarbejder og videndeler, bliver vi bedre.

Vært: Alis Bruun faglig supervisor, praksisforsker og professionsudvikler. Hun interviewer en række eksperter, der har spændende vinkler på undervisning af ordblinde.

Ordlabs Faglige Samtaler Ordlab

  • Education

Ordlab rækker ud og lytter til de professionelle omkring undervisning af ordblinde. Det kommer der spændende samtaler ud af, der kan interessere alle - ikke mindst kolleger, ordblinde, pårørende og ledere på arbejdspladser. Når vi samarbejder og videndeler, bliver vi bedre.

Vært: Alis Bruun faglig supervisor, praksisforsker og professionsudvikler. Hun interviewer en række eksperter, der har spændende vinkler på undervisning af ordblinde.

  12: Alverdens viden er vigtig for alle

  12: Alverdens viden er vigtig for alle

  Dagens gæst er Helle Bonderup, Lektor i dansk og specialpædagogik. Helle er ansat på VIA University College i Aarhus, er såvel koordinator som underviser på læseuddannelser for undervisere, der arbejder bredt i ordblindefeltet – fra grundskole til kandidat. En spændende snak om alle de udfordringer, underviserne står i, og hvor meget det faktisk betyder at udtrykke sig skriftligt og kunne forstå andres skriftlige udtryk.

  • 49 min
  11: Når robotterne kommer

  11: Når robotterne kommer

  Dagens gæst er Peder Nygaard, Fabriksdirektør på VOLA. Det bliver en samtale om medarbejdernes store betydning for en virksomheds succes. Peder slår fast, at der skal satses på de nuværende medarbejdere. Har de brug for og ønske om at kvalificere sig, vil VOLA hjælpe med at fjerne alle barrierer fx dem der stammer fra ordblindhed og dårlige skoleerfaringer. Når robotterne kommer, skal de erfarne, dygtige medarbejdere betjene dem.

  • 42 min
  10: Fællesskabet bliver heldigvis aldrig umoderne

  10: Fællesskabet bliver heldigvis aldrig umoderne

  Dagens gæst er Helle Nørregaard Bloch, der er viceforstander på Midtjysk Efterskole. Vi skal høre om Menneskesyn – Læringssyn - Livsduelighed & bedre faglig trivsel for alle elever. Elever der kommer fra rigtig, rigtig mange forskellige skoler og dermed et utal af pædagogiske retninger, strukturer og systemer. I skal særligt glæde jer til at høre om fællesskabets muligheder. Det kan nemlig skabe trivsel på alle niveauer.

  • 44 min
  9: Det ER svært at være anderledes - jo tidligere vi intervenerer jo bedre

  9: Det ER svært at være anderledes - jo tidligere vi intervenerer jo bedre

  Dagens gæst er Emma Lindeblad, der er Psykolog og har en Ph.d. i psykologi. Emma er til daglig forsker og underviser på Linnéuniversitetet i Sverige. Vi taler om dysleksidefinition, psykologiske følger af dysleksi, assisterende hjælpemidlers mulighed og ikke mindst om at gå fra afkodning til at “tage teksten ind”.

  • 44 min
  8: Børn og unge med ordblindhed vil gerne spørges og fortælle om deres behov

  8: Børn og unge med ordblindhed vil gerne spørges og fortælle om deres behov

  Dagens gæster er Kristina Junker Stengaard, programleder i den pædagogiske enhed i Esbjerg kommune og Signe Heiberg, der er elev på Bakkevejens skole i Bramming. Signe fortæller om det store arbejde, der er med at være ordblind, alting tager bare længere tid. Signe pointerer dog, at hun har fået megen hjælp, og den har været vigtig. Ligesom det er vigtigt at kende sine hjælpemidler og at der bliver spurgt ind til ens behov.

  • 46 min
  7: Forberedelse til uddannelse går gennem indsigt i det særlige ved egne udfordringer

  7: Forberedelse til uddannelse går gennem indsigt i det særlige ved egne udfordringer

  Dagens gæst er Gertje Lahn Petersen, Pædagogisk administrativ leder på pædagoguddannelsen i Aarhus. Vi får et unikt indblik i en uddannelsesverden, hvor ordblindhed ikke altid står højest på dagsordenen. Der er så meget andet f*g-fagligt, der fylder. Skal man forberede sig til uddannelse, er det derfor vigtigt at kende egne udfordringer og kunne beskrive disse fx i et gruppearbejde.

  • 44 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
CAKE MEDIA
Mark Manson
TED
Black Girl Flow Podcast