43 episodes

Podcast av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (avd 029 Fagforbundet). Vi ønsker å inspirere, lære og underholde. Her dekker vi mange interesseområder både i- og utenfor Sporveien. Ved å invitere inn forskjellige, kreative, interessante mennesker scorer vi på dette punktet.Redaktør: Gabriel-Carlos M.Matos

OSA På Linja G.C.M. Matos

  • Society & Culture

Podcast av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (avd 029 Fagforbundet). Vi ønsker å inspirere, lære og underholde. Her dekker vi mange interesseområder både i- og utenfor Sporveien. Ved å invitere inn forskjellige, kreative, interessante mennesker scorer vi på dette punktet.Redaktør: Gabriel-Carlos M.Matos

  1. mai-frokost på Grefsen 2010 - del 2

  1. mai-frokost på Grefsen 2010 - del 2

  I koronapandemien er det ikke mulig for klubbene i OSA å arrangere forkost på arbeidernes kampdag. Vi mimrer heller ved å høre NRK P1s Nitimen med direktesending fra kantina på Grefsen. Intervju med Sveinar Bonesx og Ola Floberg.

  • 4 min
  1. mai-frokost på Grefsen 2010 - del 1

  1. mai-frokost på Grefsen 2010 - del 1

  I koronapandemien er det ikke mulig for klubbene i OSA å arrangere forkost på arbeidernes kampdag. Vi mimrer heller ved å høre NRK P1s Nitimen med direktesending fra kantina på Grefsen. Intervju med Liss Janne Moe og Osman

  • 6 min
  Mellomoppgjør 2021 - RESULTATET er klart!

  Mellomoppgjør 2021 - RESULTATET er klart!

  OSA mellomoppgjør 2021 - en uttalelse på FaceBLive
  - Et generelt tillegg på 14.300,-
  - Følgende grupper får 2 lønnstrinn:
  Montasjeleder Rangere StillverksbetjentStedfortreder stillverkFørsteinstruktører TrafikklederBemanningslederFagleder TrikkFagleder T-bane
  https://osa-sporveien.no/nytt/aktuelt/mellomoppgjoret-i-mal

  • 19 min
  Arbeidernes dag - Filosofisk tilnærming

  Arbeidernes dag - Filosofisk tilnærming

  I denne episoden har jeg med meg OSA sin leder og nestleder, Ola Floberg og Sores Yuzer, de setter seg ned med meg og snakker om Ruter AS sitt nye forslag om rutekutt, viktigheten av å være organisert, filosofien om det private vs det offentlige. Midt i...

  • 47 min
  Kutt i rutetilbudet eller kutt i #RUTERtilbudet? Del 2 fra Bystyret

  Kutt i rutetilbudet eller kutt i #RUTERtilbudet? Del 2 fra Bystyret

  Dette er en fortsettelse på forrige episode fra Oslo bystyremøte 24.03.21. Det er knyttet stor usikkerhet til videre utvikling i trafikkvolum og billettinntekter i kollektivtrafikken. Foreløpige regnskapstall for januar 2021 viser et inntektstap på...

  • 31 min
  Kutt i #rutetilbudet- en tragedie for Sporveien. Hva mener bystyret?

  Kutt i #rutetilbudet- en tragedie for Sporveien. Hva mener bystyret?

  Dette er fra et video-opptak fra Oslo Byråd. Møtet fant sted den 24.03.2021. I den første del av den "muntlige spørretimen" ble problematikken bak Ruters trussel om kutt i rutetilbudet diskutert og besvart av Mdg´s Lan Marie Berg. Spørsmål om Ruter AS´s egne driftskostnader ble stilt spørsmål ved, men dårlig besvart av Lan M. Berg. Det kom tydelig frem at det er en majoritet  som mener Ruters "hemmelige" brev som per dags dato er unnlatt offentligheten ikke er godt mottatt blant majoriteten av partiene presentert i møtet. Får Ruter det som de vil eller....?

  Oslo Sporveiers Arbeiderforening er sterkt imot rutekutt som er foreslått av Ruters styre.

  • 20 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To