78 episodes

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen Socialstyrelsen

  • Government

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

  96. Om bristen på vårdplatser

  96. Om bristen på vårdplatser

  Svensk hälso- och sjukvård ligger långt fram i internationella jämförelser. Den enskilt största utmaningen är att många får vänta på vård, två av tio patienter får vänta längre än den vårdgaranti som finns. Hur kan regionerna lösa det här? Och hur stödjer Socialstyrelsen det arbetet? Lyssna på John Domenstam, enhetschef för produktionsstyrning region Örebro, Patrik Bodeby, verksamhetsutvecklare Akademiska sjukhuset i Uppsala och Caroline Kevin, utredare på Socialstyrelsen.

  • 32 min
  95. Om Screening

  95. Om Screening

  Screening är en systematisk undersökning av en del av befolkningen för att hitta sjukdomar i ett tidigt skede. I det här avsnittet kommer vi att fördjupa vår kunskap kring screening – varför är det bra men också varför är det inte alltid bra. Många ifrågasätter att det inte screenas för fler sjukdomar och förstår inte varför man behöver gå igenom en omfattande utredning innan en rekommendation om ett nytt screeningprogram tas fram. Lyssna på Anders Tegnell, ledamot i screeningrådet, Ola Bratt, professor i klinisk cancerepidemiologi och Mina Abbasi, screeningsamordnare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Per Ek, enhetschef på Socialstyrelsen. (2024-05-21)

  • 39 min
  94. Om munhälsa och demenssjukdom

  94. Om munhälsa och demenssjukdom

  Mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom i Sverige. Den som är sjuk kan tidigt i sjukdomen få svårt med den dagliga munvården, som exempelvis att borsta tänderna och ha kontakt med tandvården. I den här podden talar vi om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur verksamheterna kan bidra till det. Lyssna på Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och även ansvarig för Svenskt Demenscentrum, Eva Persson, Silviasyster i ett demensteam i Umeå och Peter Lundholm, sakkunnig inom tandvård på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ragnhild Mogren Svensén, utredare på Socialstyrelsen. (2022-06-10)

  • 30 min
  93. Om självvald inläggning inom psykiatrin

  93. Om självvald inläggning inom psykiatrin

  Självvald inläggning (SI) är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör. I det här avsnittet får vi bland annat höra om användningen och erfarenheterna av SI. Fungerar metoden? Vilka utmaningar finns det? Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI? Lyssna på Maral Jolstedt, utredare på Socialstyrelsen, Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), och Sofie Westling, överläkare inom Psykiatri Skåne och forskare vid Lunds universitet. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen. (2022-03-11)

  • 27 min
  92. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2

  92. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2

  Det här är ett av två avsnitt som handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Vad kan vara utmanande i arbetet med kommunal hälso- och sjukvård, och hur kan man på ett framgångsrikt sätt möta dessa utmaningar? Tema för det här avsnittet är samverkan. De två avsnitten är en del av Socialstyrelsens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård. Lyssna på Catrin Engberg Tukia, enhetschef och chef för sjuksköterskorna i Borgholms kommun, och Agneta Höglund Petersson, enhetschef för rehabenheten och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i samma kommun. Samtalet leds av Ragnhild Mogren Svensén, utredare på Socialstyrelsen. (2022-01-28)

  • 29 min
  91. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1

  91. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1

  Det här är ett av två avsnitt som handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Vad kan vara utmanande i arbetet med kommunal hälso- och sjukvård? Och hur kan man på ett framgångsrikt sätt möta dessa utmaningar? Tema för det här avsnittet är god och nära vård. De två avsnitten är en del av Socialstyrelsens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård. Lyssna på Björn Klemedsson, verksamhetschef, Bodil Fälth, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), och Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Alla tre kommer från Ängelholms kommun. Samtalet leds av Ragnhild Mogren Svensén, utredare på Socialstyrelsen. (2022-01-21)

  • 22 min

Top Podcasts In Government

Strict Scrutiny
Crooked Media
5-4
Prologue Projects
The Lawfare Podcast
The Lawfare Institute
Red Eye Radio
Cumulus Podcast Network
The Chris Plante Show
WMAL | Cumulus Podcast Network | Cumulus Media Washington
Anne Hidalgo - Paris en Commun
Paris en Commun

You Might Also Like

Medicinvetarna
Karolinska Institutet
Framgångspodden
Acast
Lära Från Lärda - En fackbok och en författare
Fredrik Hillerborg
Sjuka Fakta
Simon Körösi
P1 Dokumentär
Sveriges Radio
A-kursen
Emma Frans och Clara Wallin