5 episodes

پاپیروس توسعه بخشی از پادکستهای پاپیروس است. در این پادکست ما در مورد موضوع توسعه صحبت میکنیم.

Papyrus D پاپیروس توسع‪ه‬ Amin Alirezaee

  • Government
  • 5.0 • 3 Ratings

پاپیروس توسعه بخشی از پادکستهای پاپیروس است. در این پادکست ما در مورد موضوع توسعه صحبت میکنیم.

  پنج: سرمایه اجتماعی و توسعه

  پنج: سرمایه اجتماعی و توسعه

  در این قسمت از پاپیروس توسعه هم نگاهی انداختیم به کتاب "نهادهای مدنی در ایران" از آقای دکتر محسن رنانی. سایر مشخصات نهادهای مدنی را توضیح دادیم و گفتیم که نهاد مدنی باید منجر به سرمایه اجتماعی شود. بعد در مورد سرمایه اجتماعی صحبت کردیم و اینکه جامعه مدنی چطور شکل می‌گیرد. لطفا در باب توسعه بیشتر گفتگو کنید.
  سرمایه_اجتماعی #جامعه_مدنی  #نهاد #نهاد_مدنی #توسعه# 
  متن و روایت: امین علیرضایی

  • 32 min
  چهار: نهاد و نهادمندی در توسعه

  چهار: نهاد و نهادمندی در توسعه

   در این قسمت از پاپیروس توسعه، رفتیم سراغ کتاب "نهادهای مدنی در ایران" که کتابی است از دکتر محسن رنانی و بعد از مرور تعریف توسعه در مورد انواع نهادها و تاثیر آنها در مسیر توسعه صحبت کردیم. در این اپیزود گفتیم که نهادهای رسمی داریم و نهادهای غیررسمی، بعد گفتیم که نهادها می‌توانند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی باشند. ولی آن چیزی که جامعه را می‌سازد نهاد مدنی است. نهاد مدنی هر یک از اشکال نهادهاست که به صورت داوطلبانه تشکیل شده باشد. لطفا در باب توسعه بیشتر گفتگو کنید.
   #نهاد #نهاد_مدنی #توسعه 
  متن و روایت: امین علیرضایی

  • 32 min
  سه: ابعاد مختلف توسعه

  سه: ابعاد مختلف توسعه

   در این قسمت هم رفتیم سراغ کتاب توسعه و در مورد ابعاد مختلف شاخص ترکیبی توسعه صحبت کردیم. گفتیم که این شاخص شش گروه شاخص دارد و پنج گروه زیر را بررسی کردیم: شاخص‌های توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه سیاسی، شاخص های توسعه اجتماعی، شاخص‌های توسعه فردی و شاخص‌های زیست محیطی. در انتها گفتیم شاخص‌ها دو مدل اند: شاخص‌های آینده نگر یا توسعه ساز و شاخص‌های گذشته نگر یا توسعه سنج
   نوروز 1402 مبارک، لطفا در دید و بازدیدهای نوروزی در باب توسعه گفتگو کنید!
  #کتاب توسعه #توسعه #پاپیروس_توسعه 
  متن و روایت: امین علیرضایی

  • 39 min
  دو: کجای راه هستیم؟

  دو: کجای راه هستیم؟

  پاپیروس توسعه بخش جدیدی از پادکستهای پاپیروس است و یک پادکست تازه است، این فصل را با تعریف توسعه شروع کردیم و حالا در قسمت دوم رفتیم سراغ کتاب توسعه، در مورد پژوهش و کتاب توسعه صحبت کردیم، شاخص ترکیبی توسعه را تشریح کردیم، و در نهایت جایگاه ایران و برخی کشورهای منتخب در نردبان توسعه را تشریح کردیم.
  #کتاب توسعه #توسعه #پاپیروس_توسعه #پویش_فکری_توسعه
  متن و روایت: امین علیرضایی

  • 31 min
  یک: توسعه چیست؟

  یک: توسعه چیست؟

  پاپیروس توسعه بخش جدیدی از پادکستهای پاپیروس است، در این فصل ما در مورد توسعه صحبت میکنیم و قسمت اول این پادکست اختصاص دارد به تعاریف توسعه، .به زبان ساده، توسعه همان داشتن احساس خوش آیند و حس سعادتمندی است. اما تعریف دقیق و کامل توسعه میتواند به یک فهم مشترک از توسعه کمک کند و راهنمای انجام فعالیت دولتها و ملتها در یک مسیر درست و توافق شده باشد. در این اپیزود ما تعریفی از اساتید و اندیشمندان زیر ارائه کرده ایم:
  #لفت_ویچ #دکتر_محسن_رنانی#دکتر_مقصود_فراستخواه#دکتر_محمد_فاضلی#دکتر_مجتبی_لشکربلوکی
  و البته تعریف #کتاب_توسعه به نقل از پویش فکری توسعه
  متن و روایت: امین علیرضایی

  • 52 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Government

NPR
Crooked Media
Prologue Projects
The Lawfare Institute
Future Hindsight
TYT Network

You Might Also Like