20 episodes

Podcastissa juttelevat Aallon opintopsykologit sekä Aallon uraohjaus- ja jatko-opiskelijapsykologit. Podcast on suunnattu Aallon opiskelijoille ja työntekijöille.

Paras hetki päiväss‪ä‬ Aalto-yliopiston psykologiryhmä

  • Education

Podcastissa juttelevat Aallon opintopsykologit sekä Aallon uraohjaus- ja jatko-opiskelijapsykologit. Podcast on suunnattu Aallon opiskelijoille ja työntekijöille.

  20. Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 2

  20. Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 2

  Millaisia ovat yleisimmät haasteet, joita opiskelijat kohtaavat ryhmätöissä? Tuplajakson toisessa osassa opintopsykologit Paula Sjöblom ja Henna Niiva keskustelevat asiantuntijavieras Satu Rekosen kanssa tiimityön haasteista. Satu ja opintopsykologit pohtivat myös keinoja, joilla hankaluuksia voidaan ennaltaehkäistä ja millaisista käytännöistä ja menetelmistä on apua hankaluuksien käsittelyssä. Keskustelijat tiivistävät keskeiset eväät toimivan tiimityökokemuksen rakentamiseen.   

  • 22 min
  19. Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 1

  19. Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 1

  Mikä tekee toimivan tiimin, mitä tiimityötaidot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? Opintopsykologit Paula Sjöblom ja Henna Niiva saavat vieraaksi podcastiin asiantuntijavieras Satu Rekosen keskustelemaan kanssaan ryhmätyötaidoista. Satu työskentelee postdoc-tutkijana Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella. Hän on tutkinut monialaisia tiimejä, jotka työskentelevät monimutkaisten ongelmien parissa ja kehittänyt tiimin sisäistä palautteenantoa tukevan menetelmän I like, I wish, https://ilikeiwish.org/. Ensimmäisessä jaksossa Satu ja opintopsykologit miettivät, mm., miten tiimin toimintaa voi tukea ja millaiset käytännöt auttavat ryhmää saamaan kaikkien vahvuudet käyttöön ja yhteistyöstä enemmän kuin yksilöiden summa. Keskustelu jatkuu osassa 2. Jaksossa mainitaan myös Teamwork First-Aid Kit, menetelmiä tiimityön tukemiseen:  https://www.aalto.fi/en/collaboration/teamwork-first-aid-kit

  Tauolta tutkintoon

  Tauolta tutkintoon

  Joskus elämä voi heittää eteemme tilanteen, jonka vuoksi opinnot keskeytyvät hetkellisesti, tai saamme omiin toiveisiimme nähden kasaan vain vähän opintopisteitä. Opiskelurytmiin palaaminen pidemmän tauon, kuten sairausloman tai muun elämänkäänteen jälkeen voi tuntua haastavalta ja nostaa mieleen ajatuksen siitä, että on tilanteen kanssa yksin. Opintopsykologit Sanni Saariimäki ja Alli Mattila keskustlevat siitä, minkälaisia ajatuksia tauolta palaamiseen saattaa liittyä, ja millä keinoilla onnistunutta palaamista voisi tukea. Jokaisella meistä on oikeus omien voimavarojen kuunteluun ja omannäköiseen polkuun - myös opiskeluaikana!

  • 22 min
  17. Jännitystä ilmassa

  17. Jännitystä ilmassa

  Uudet tilanteet ja esillä oleminen aiheuttavat monille ajoittaisia sydämen tykytyksiä ja otsalle nousevia hikikarpaloita. Osalle opintojen aloittaminen ja opintoihin liittyvät sosiaaliset tilanteet voivat nostaa pintaan voimakastakin jännitystä. Opintopsykologit Henna Niiva ja Alli Mattila juttelevat jaksossa siitä, miten jännittämisen tunteeseen olisi hyvä suhtautua ja miten sen kanssa voisi opetella tulemaan toimeen.

  • 25 min
  16. Time-management - a skill everyone can learn with time

  16. Time-management - a skill everyone can learn with time

  management. How to plan your day when most requests you get are things you can’t prepare for? How to learn how much time certain tasks take? How to accept that certain things are out of your control, like the schedule of journals? Join Maria and Maija on this treasure hunt and hear how you can improve your time-management skills. We also talked to doctoral student Ville Kukkonen to hear how he manages his time between doctoral studies and an industry job.

  • 29 min
  15. Ensimmäinen vuosi yliopistossa

  15. Ensimmäinen vuosi yliopistossa

  Yliopiston aloittaminen tarkoittaa monelle opiskelijalle samanaikaisesti myös uuden elämänvaiheen alkamista. Uudet opiskelukuviot tuovat mukanaan mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja syventyä entistä enemmän omiin mielenkiinnon kohteisiin. Toisaalta yliopisto-opinnot voivat haastaa opiskelijaa myös päivittämään opiskelutekniikoita sekä huolehtimaan omasta jaksamisesta. Opintopsykologit Alli Mattila ja Hannu Pesonen juttelevat siitä, mikä kaikki muuttuu, kun opiskelijaelämä alkaa.

  • 35 min

Top Podcasts In Education