34 min

Paulina Anna Galanciak o dostępności kultury Lokacje

    • Society & Culture

Be Together to inicjatywa, która zakłada integrację grupy osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych na bazie warsztatów artystycznych. Jest to jeden z projektów podejmujących zagadnienie kultury dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

01:48 Co oznacza słowo "dostępność"?
05:22 Różne osoby potrzebujące dostępności
09:00 Jak sprawdza się dostępność w instytucjach kultury?
16:14 Jakie są nowe zasady dostępności i jak wyglądają w praktyce?
20:55 Osoby o szczególnych potrzebach, nie tylko ruchowych.
27:12 Dążenie do zrozumienie i bycie zrozumiałym.

Z Pauliną Anną Galanciak rozmawialiśmy o dostępności - na bazie jej wielu projektów m.in. w Fundacji TIFF Collective, czy BeTogether. Razem szukaliśmy sposobów na określenie zakresu tego wciąż trudnego słowa “dostępność” i znaleźliśmy kilka dobrych, uniwersalnych sposób na włączenie wszystkich grup odbiorców do działania, nie tylko artystycznego. 

http://jaceksterczewski.pl/paulinaannagalanciak/

http://oko-galanciak.com/

Be Together to inicjatywa, która zakłada integrację grupy osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych na bazie warsztatów artystycznych. Jest to jeden z projektów podejmujących zagadnienie kultury dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

01:48 Co oznacza słowo "dostępność"?
05:22 Różne osoby potrzebujące dostępności
09:00 Jak sprawdza się dostępność w instytucjach kultury?
16:14 Jakie są nowe zasady dostępności i jak wyglądają w praktyce?
20:55 Osoby o szczególnych potrzebach, nie tylko ruchowych.
27:12 Dążenie do zrozumienie i bycie zrozumiałym.

Z Pauliną Anną Galanciak rozmawialiśmy o dostępności - na bazie jej wielu projektów m.in. w Fundacji TIFF Collective, czy BeTogether. Razem szukaliśmy sposobów na określenie zakresu tego wciąż trudnego słowa “dostępność” i znaleźliśmy kilka dobrych, uniwersalnych sposób na włączenie wszystkich grup odbiorców do działania, nie tylko artystycznego. 

http://jaceksterczewski.pl/paulinaannagalanciak/

http://oko-galanciak.com/

34 min

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
This American Life
iHeartPodcasts
Crystal Renee Hayslett
CNN
Spotify Studios