21 min

PDZ#14 Jak założyć podmiot leczniczy - #LegalnyGabinet Prawo dla zdrowia

    • Business

Jak założyć podmiot leczniczy, czyli własny biznes leczniczy w ośmiu krokach.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

BDO
https://bdo.mos.gov.pl/

Rejestracja w CEIDG
https://www.biznes.gov.pl/pl/wniosek-ceidg

Zakładanie spółki z o.o. online
https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna

Regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego https://tiny.pl/rs3mz

Dokumentacja RODO dla podmiotu leczniczego https://tiny.pl/rs3gt

Rozporządzenie MZ w sprawie pomieszczeń i urządzeń PWDL
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000595/O/D20190595.pdf

Grupa na FB:
https://www.facebook.com/groups/legalnygabinet

Blog: www.prawodlazdrowia.pl

Kontakt: https://www.prawodlazdrowia.pl/kontakt/

Jak założyć podmiot leczniczy, czyli własny biznes leczniczy w ośmiu krokach.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

BDO
https://bdo.mos.gov.pl/

Rejestracja w CEIDG
https://www.biznes.gov.pl/pl/wniosek-ceidg

Zakładanie spółki z o.o. online
https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna

Regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego https://tiny.pl/rs3mz

Dokumentacja RODO dla podmiotu leczniczego https://tiny.pl/rs3gt

Rozporządzenie MZ w sprawie pomieszczeń i urządzeń PWDL
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000595/O/D20190595.pdf

Grupa na FB:
https://www.facebook.com/groups/legalnygabinet

Blog: www.prawodlazdrowia.pl

Kontakt: https://www.prawodlazdrowia.pl/kontakt/

21 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
NPR
Andy Frisella #100to0
BiggerPockets
Jocko DEFCOR Network
NPR