22 min

(Phần 2) Giải đáp hiểu lầm về bệnh tâm lý và sức khỏe tinh thần của Du học sinh cùng Thu Anh [Series Nước Đức‪]‬ The Blue Expat

    • Entrepreneurship

Tiếp nối Phần 1 - Sức khỏe Tâm lý và môi trường sống, Thu Anh chia sẻ những hiểu biết của bạn về các lý do dẫn đến các bệnh về tâm lý. Ngoài ra chúng mình cũng nêu một số nguyên nhân phổ biến tác động tới sức khỏe tinh thần của các bạn Du học sinh, dựa vào quá trình tham vấn và hỗ trợ của Thu Anh trong dự án: Mental Health Vietnam Germany của bạn. Và cũng không thể không nhắc tới vai trò và khả năng hỗ trợ của gia đình ở Việt Nam khi có con em đang phải đấu tranh với trầm cảm khi ở nước ngoài.
Theo dõi show notes tại:  
Kết nối với dự án: https://www.facebook.com/mentalhealthvngermany/

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/the-blue-expat0/message

Tiếp nối Phần 1 - Sức khỏe Tâm lý và môi trường sống, Thu Anh chia sẻ những hiểu biết của bạn về các lý do dẫn đến các bệnh về tâm lý. Ngoài ra chúng mình cũng nêu một số nguyên nhân phổ biến tác động tới sức khỏe tinh thần của các bạn Du học sinh, dựa vào quá trình tham vấn và hỗ trợ của Thu Anh trong dự án: Mental Health Vietnam Germany của bạn. Và cũng không thể không nhắc tới vai trò và khả năng hỗ trợ của gia đình ở Việt Nam khi có con em đang phải đấu tranh với trầm cảm khi ở nước ngoài.
Theo dõi show notes tại:  
Kết nối với dự án: https://www.facebook.com/mentalhealthvngermany/

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/the-blue-expat0/message

22 min