26 episodes

"Med Jesus i sentrum og drevet av kjærlighet, vil vi formidle håp og kjempe for rettferdighet." Dette er vår visjon i Pinsekirken Ungdom. Talene som blir formidlet her er knyttet til Fredagskirke som er ungdom- og studentarbeidets ukentlige gudstjeneste på Fredager kl. 20.30.

Pinsekirken Ungdom Pinsekirken Ungdom

    • Religion & Spirituality

"Med Jesus i sentrum og drevet av kjærlighet, vil vi formidle håp og kjempe for rettferdighet." Dette er vår visjon i Pinsekirken Ungdom. Talene som blir formidlet her er knyttet til Fredagskirke som er ungdom- og studentarbeidets ukentlige gudstjeneste på Fredager kl. 20.30.

Top Podcasts In Religion & Spirituality