12 min

005 “รับมือโลกยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ กับโมเดลธุรกิจที่ใช่” Good Monday

    • News & Politics

สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ครับ

วันนี้ผมจะเล่าเรื่องการทำมาหากินจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่ผมไปพบมาด้วยตัวเอง

ทั้งการหารายได้จากโมเดลธุรกิจหุ่นยนต์ของหนุ่มชาวจีน การใช้ Blockchain ที่จะเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไป กับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความลับพิเศษเพื่อการค้าขายข้ามชาติ

และอยากจะเตือนถึงข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่เร็วกว่าการเสื่อมราคาทางบัญชี

ซึ่งต้องคิดให้รอบคอบมิฉะนั้นจะมองผลกำไรผิดพลาดไปครับ

www.thaksinofficial.com


thaksingoodmonday

สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ครับ

วันนี้ผมจะเล่าเรื่องการทำมาหากินจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่ผมไปพบมาด้วยตัวเอง

ทั้งการหารายได้จากโมเดลธุรกิจหุ่นยนต์ของหนุ่มชาวจีน การใช้ Blockchain ที่จะเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไป กับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความลับพิเศษเพื่อการค้าขายข้ามชาติ

และอยากจะเตือนถึงข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่เร็วกว่าการเสื่อมราคาทางบัญชี

ซึ่งต้องคิดให้รอบคอบมิฉะนั้นจะมองผลกำไรผิดพลาดไปครับ

www.thaksinofficial.com


thaksingoodmonday

12 min

Top Podcasts In News & Politics