52 min

החללית #47 מה מצפים למצוא בפלוטו? 20/06/2015 החללית - תכנית אינטרנט על החלל

    • Science

דברים מעניינים קורים עכשיו בחלל, ואנחנו ממש רוצים לספר לכם עליהם! צפו בשידור החי ותוכלו להגיב ולשאול את המשתתפים שאלות.

בתכנית ישתתפו: יואב לנדסמן, ד"ר קרן לנדסמן, יעל הילמן.
אורח: ד"ר דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע

דברים מעניינים קורים עכשיו בחלל, ואנחנו ממש רוצים לספר לכם עליהם! צפו בשידור החי ותוכלו להגיב ולשאול את המשתתפים שאלות.

בתכנית ישתתפו: יואב לנדסמן, ד"ר קרן לנדסמן, יעל הילמן.
אורח: ד"ר דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע

52 min

Top Podcasts In Science