28 min

דיסטופיו‪ת‬ האחיות גרים

    • Society & Culture

פרק שישים ושמונה ובו נבקר בצד האפל של עולמות מוארים ונתייצב מול משטרים אכזריים, בודדים במערכה על העתיד

פרק שישים ושמונה ובו נבקר בצד האפל של עולמות מוארים ונתייצב מול משטרים אכזריים, בודדים במערכה על העתיד

28 min

Top Podcasts In Society & Culture