43 min

400. "Ticsens tic" Filip & Fredrik podcast

    • Comedy

Med pukor och fanfarer firar podden 400 avsnitt i en något nedkyl bil i väntan på Fredriks dotter. Filip fick grov prestationsångest i veckan när han ombads vid lämning på dagis skriva en dikt till sina barn som skulle läsas upp för hela klassen och Fredrik har på ålderns höst blivit varse om ett hummande tick-läte som han ger ifrån sig i stunder av berördhet.

Med pukor och fanfarer firar podden 400 avsnitt i en något nedkyl bil i väntan på Fredriks dotter. Filip fick grov prestationsångest i veckan när han ombads vid lämning på dagis skriva en dikt till sina barn som skulle läsas upp för hela klassen och Fredrik har på ålderns höst blivit varse om ett hummande tick-läte som han ger ifrån sig i stunder av berördhet.

43 min

Top Podcasts In Comedy